De kabinetschefs konden na de begrotingsgesprekken van het federale kernkabinet nog niet naar huis. Zij moesten eerst de nieuwe cijfers van het Planbureau bespreken. Die zullen nog wat roet in het eten zouden gooien, valt bij verschillende bronnen te horen.

Nieuwe ramingen

De federale topministers proberen sinds vorige week de begroting voor dit jaar bij te sturen. Met Europa is immers afgesproken om het tekort terug te dringen tot nog 2,15 procent, waarvoor ruim twee miljard zou nodig zijn.

Voor 2012 was 2,8 procent afgesproken, al bleek eerder al dat we eerder op 2,96 procent zouden afklokken. Nieuwe ramingen doen daar nu echter nog een schepje bij. Tot 3,1 procent, zo valt te horen.

'Erg moeilijke oefening'

Sommigen aan tafel zouden dat als argument zien om de afspraken met Europa anders te gaan interpreteren. Aan de EU is immers beloofd van 2,8 naar 2,15 procent te gaan, of een verkleining van het tekort met 0,65 procent. Als het tekort in 2012 nu 3,1 procent blijkt, zou uitkomen op 2,45 procent voor sommigen nu voldoende zijn.

De meningen daarover lopen uiteen. Toch duikt her en der de vraag op "of het doel wel aangehouden kan blijven, als we inderdaad aankijken tegen een veralgemeende vertraagde conjunctuur."

"Daar zal wellicht rekening mee gehouden moeten worden, want het blijkt een erg moeilijke oefening", zegt een bron. Anderen blijven wel 2,15 procent naar voren schuiven.

Structurele maatregelen

Bijkomend probleem is dat België met de 3,1 procent voor 2012 ook zonder de kapitaalinjectie in Dexia zou uitkomen op een "buitensporig tekort", waardoor Europa extra structurele maatregelen kan opleggen.

Rond de tafel lijkt iedereen het er intussen wel over eens dat structurele maatregelen absoluut noodzakelijk zijn. (Belga/TV)

De kabinetschefs konden na de begrotingsgesprekken van het federale kernkabinet nog niet naar huis. Zij moesten eerst de nieuwe cijfers van het Planbureau bespreken. Die zullen nog wat roet in het eten zouden gooien, valt bij verschillende bronnen te horen.Nieuwe ramingen De federale topministers proberen sinds vorige week de begroting voor dit jaar bij te sturen. Met Europa is immers afgesproken om het tekort terug te dringen tot nog 2,15 procent, waarvoor ruim twee miljard zou nodig zijn. Voor 2012 was 2,8 procent afgesproken, al bleek eerder al dat we eerder op 2,96 procent zouden afklokken. Nieuwe ramingen doen daar nu echter nog een schepje bij. Tot 3,1 procent, zo valt te horen. 'Erg moeilijke oefening' Sommigen aan tafel zouden dat als argument zien om de afspraken met Europa anders te gaan interpreteren. Aan de EU is immers beloofd van 2,8 naar 2,15 procent te gaan, of een verkleining van het tekort met 0,65 procent. Als het tekort in 2012 nu 3,1 procent blijkt, zou uitkomen op 2,45 procent voor sommigen nu voldoende zijn. De meningen daarover lopen uiteen. Toch duikt her en der de vraag op "of het doel wel aangehouden kan blijven, als we inderdaad aankijken tegen een veralgemeende vertraagde conjunctuur." "Daar zal wellicht rekening mee gehouden moeten worden, want het blijkt een erg moeilijke oefening", zegt een bron. Anderen blijven wel 2,15 procent naar voren schuiven.Structurele maatregelen Bijkomend probleem is dat België met de 3,1 procent voor 2012 ook zonder de kapitaalinjectie in Dexia zou uitkomen op een "buitensporig tekort", waardoor Europa extra structurele maatregelen kan opleggen. Rond de tafel lijkt iedereen het er intussen wel over eens dat structurele maatregelen absoluut noodzakelijk zijn. (Belga/TV)