Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil een toekomstplan voor het lager onderwijs opstellen. Ze had de sociale partners gevraagd daarvoor een voorstel uit te werken en meteen de kostprijs te berekenen.

Bij de begrotingsgesprekken die vandaag starten, zal Crevits proberen al een eerste schijf daarvoor vrij te maken, maar dat bedrag zal waarschijnlijk beperkt blijven.

De bedoeling is voor de verkiezingen van mei volgend jaar al enkele krijtlijnen te schetsen zodat de volgende Vlaamse regering verder kan investeren in het lager onderwijs.

Prijskaartjes

In eerste instantie wil Crevits de ongelijkheid tussen het kleuter- en het lager onderwijs wegwerken. Die maatregel kost volgens de berekeningen van de sociale partners jaarlijks 50 miljoen euro. Om de lesopdracht van de directeurs nog meer te beperken, is er volgens hen bijna een half miljoen euro nodig.

Dankzij het zogenaamde M-decreet gaan er meer leerlingen met een beperking naar het gewoon onderwijs. Voor bijkomende zorgleraren en extra opleidingen vragen de sociale partners 387 miljoen.

De vraag met het hoogste prijskaartje is echter die om in het algemeen extra te investeren in administratieve en pedagogische ondersteuning. Dat kost maar liefst 972 miljoen euro.

SP.A wil prioriteitenlijst

Oppositiepartij SP.A vindt het alvast positief dat koepels en vakbonden een berekend voorstel op tafel hebben gelegd. 'Het is nu aan minister Crevits om dit verder uit te rollen en al op korte termijn, dus nog deze legislatuur, actie in onderneemt', zegt Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe.

'Het lijkt ons evident dat ze dit, zoals beloofd, samen met de oppositie doet. Ik besef ook dat niet alle maatregelen in één keer uitgevoerd kunnen worden, daarom moet de minister snel met een prioriteitenlijst komen, over de partijgrenzen heen. De maatregelen die wij als prioriteit zien zijn duidelijk: de administratieve last sterk verminderen, lagere scholen beter beleidsmatig en administratief ondersteunen, en in elke school moet een fulltime directeur aan de slag', zegt Vandenberghe nog.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil een toekomstplan voor het lager onderwijs opstellen. Ze had de sociale partners gevraagd daarvoor een voorstel uit te werken en meteen de kostprijs te berekenen. Bij de begrotingsgesprekken die vandaag starten, zal Crevits proberen al een eerste schijf daarvoor vrij te maken, maar dat bedrag zal waarschijnlijk beperkt blijven. De bedoeling is voor de verkiezingen van mei volgend jaar al enkele krijtlijnen te schetsen zodat de volgende Vlaamse regering verder kan investeren in het lager onderwijs. In eerste instantie wil Crevits de ongelijkheid tussen het kleuter- en het lager onderwijs wegwerken. Die maatregel kost volgens de berekeningen van de sociale partners jaarlijks 50 miljoen euro. Om de lesopdracht van de directeurs nog meer te beperken, is er volgens hen bijna een half miljoen euro nodig. Dankzij het zogenaamde M-decreet gaan er meer leerlingen met een beperking naar het gewoon onderwijs. Voor bijkomende zorgleraren en extra opleidingen vragen de sociale partners 387 miljoen. De vraag met het hoogste prijskaartje is echter die om in het algemeen extra te investeren in administratieve en pedagogische ondersteuning. Dat kost maar liefst 972 miljoen euro.Oppositiepartij SP.A vindt het alvast positief dat koepels en vakbonden een berekend voorstel op tafel hebben gelegd. 'Het is nu aan minister Crevits om dit verder uit te rollen en al op korte termijn, dus nog deze legislatuur, actie in onderneemt', zegt Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe. 'Het lijkt ons evident dat ze dit, zoals beloofd, samen met de oppositie doet. Ik besef ook dat niet alle maatregelen in één keer uitgevoerd kunnen worden, daarom moet de minister snel met een prioriteitenlijst komen, over de partijgrenzen heen. De maatregelen die wij als prioriteit zien zijn duidelijk: de administratieve last sterk verminderen, lagere scholen beter beleidsmatig en administratief ondersteunen, en in elke school moet een fulltime directeur aan de slag', zegt Vandenberghe nog.