Vol interesse heb ik deze week het opiniestuk gelezen van 4 N-VA-politici die oproepen om 'het democratisch verval in Turkije een halt toe te roepen'. Het viertal deed dat uit sympathie met de Koerdische minderheid in Turkije. Zij schrijven het volgende: "Onlangs werden zo verschillende parlementsleden van de pro-Koerdische HDP, waaronder de populaire voorzitter Selahattin Demirtas, uit hun bed gelicht en gearresteerd door de Turkse veiligheidsdiensten. De reden? Afhankelijk van de willekeur van het regime de banden met de verboden Koerdische verzetsorganisatie PKK, medeplichtigheid aan de staatsgreep, of beide. We kennen hen persoonlijk als gedreven en rechtgeaarde democraten, over hun onschuld bestaat alvast in onze ogen geen twijfel."

Dat men twijfels heeft over het "autocratisch bestuur" van Erdogan, kan ik begrijpen. Dat men niet gelooft in de Turkse rechtsstaat en de aanhoudingen na de gruwelijke en bloederige poging tot staatsgreep, zelfs daar wil ik begrip voor tonen.

Maar de PKK een verzetsorganisatie van Koerden noemen, daar kan ik helaas, zelfs als een Koerd, geen begrip voor opbrengen.

'PKK is nog steeds een terreurorganisatie, ondanks alle eufemismen die men er ook voor wenst te gebruiken'

De PKK is en blijft een terreurorganisatie, ondanks alle eufemismen die men poogt te gebruiken. Het is niet voor niks dat de PKK, alsook de afgeleiden ervan zoals de KONGRA-GEL en de TAK, in 2002 werd opgenomen op de Europese lijst van terroristische organisaties en er samen op prijkt met andere bloederige terreurgroepen, die er niet voor terugdeinzen om onschuldige mensen te vermoorden.

De PKK een verzetsorganisatie noemen is het verloochenen van alle humanistische grondrechten.

De definitie van "verzetsorganisatie" is het volgende: Een groep mensen die zich verzet tegen een leger of een macht die het land binnenvalt. Het woord zelf vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog.

Dat staat in schril contrast met de acties van de PKK, waarbij in het verleden al meermaals onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Een verzetsorganisatie richt zich enkel en alleen tegen de vreemde bezettingsmacht en niet tegen haar eigen volk.

Ik besef dat ik mijzelf een potentieel doelwit maak door deze opinie te schrijven, doch als Koerd die begaan is met het lot van zijn volk, wil ik toch de eenzijdige visie van de N-VA hier proberen te doorbreken.

Demirtas die medeplichtig is aan de staatsgreep? Hebben deze vier N-VA-politici überhaupt de aantijgingen lastens hem gelezen?

Ik zal het even opsommen:

"Opzetten van een georganiseerde bende, lid zijn van een terroristische organisatie, lid zijn van een gewapende terroristische organisatie, misdaden plegen in naam van deze organisatie, smaad aan de staat, propaganda maken voor een terroristische groepering, beledigingen jegens het volk, de staat en het parlement, beledigingen tegen de president, beledigingen tegen het leger en de veiligheidsdiensten, propaganda maken voor de terroristische organisatie PKK, haatzaaierij en oproep tot haat, beledigingen tegen bevoegd personeel, beschuldigingen tegen 298 volksvertegenwoordigers, het helpen van een terroristische organisatie met voorbedachte rade, schending van art. 2911 i.v.m. het vergaderen en bijeenkomen van individuen, uitlokken tot geweldpleging, het niet naleven van de wetten, verspreiden van leugens jegens bevoegd personeel, aanzetten tot geweld, poging tot breken van de eenheid van de staat."

Dit is de officiële aanklacht.

Wat Demirtas en zijn aanhangers doen, is het verheerlijken en steunen van een organisatie die sinds 2002 op de lijst van terroristische organisaties staat. Ze noemen de zelfmoordterroristen martelaars, wonen hun begrafenis bij, houden verheerlijkende toespraken op deze begrafenissen, vieren uitbundig als er weer een 20-jarige soldaat of een nietsvermoedende Koerdische schaapherder wordt vermoord door PKK-terroristen, ...

'Wat is het verschil met de Turkse overheid die thans deze maatregelen neemt tegen parlementsleden die openlijk hun steun betuigen aan een terroristische organisatie?'

Ik vraag mij, samen met miljoenen andere mensen af, wat de NVA zou pleiten indien een bepaalde "legale" NGO of een politieke partij op voortdurende wijze propaganda zou maken voor de IS of Al Qaeda, begrafenisplechtigheden van zelfmoordterroristen zou bijwonen en financieren, de zelfmoordterroristen, zelfs in het parlement, zou verheerlijken als "martelaars"?

Was het trouwens niet de N-VA die, terecht overigens, strafrechtelijke en verblijfsrechtelijke sancties wilde treffen tegen mensen die openlijk zouden sympathiseren met terreurgroepen als IS en Al Qaeda? Wat is dan het verschil met de Turkse overheid die thans deze maatregelen neemt tegen parlementsleden die openlijk hun steun betuigen aan een terroristische organisatie?

De vier prominente N-VA-leden zeggen dat er in hun ogen geen twijfel bestaat over de onschuld van Demirtas en consoorten.

Ik wil best wel het vermoeden van onschuld nog laten primeren zolang er nog geen veroordeling is, hoewel de voormelde aanklachten veelvuldig gedocumenteerd en gefilmd zijn en hoewel het duidelijk bewezen is dat Demirtas en co, openlijk en klaarblijkelijk en sinds jaar en dag hun steun betuigen aan de PKK, die op haar beurt de partij van Demirtas steunt door het Koerdische volk te bedreigen en onder druk op de partij van Demirtas te laten stemmen. Als het nodig is, dan zal ik hen een bloemlezing kunnen sturen van video's omtrent de steun van Demirtas en consoorten aan de verboden terroristische groepering PKK.

Wie doet alsof de HDP-leden volledig onschuldig zijn, en beweert dat dit niet meer is dan een machtsstrijd, heeft een zeer eenzijdige kijk op de zaak.

Zowel Demirtas, als de andere vertegenwoordigers die zijn aangehouden, werden meermaals opgeroepen tot verhoor om hun acties te verantwoorden. Hun antwoord: "Ik erken de autoriteit van Turkse Procureur niet, ik erken de autoriteit van het Turkse Gerecht niet! Daarom zal ik niet meedoen aan deze farce".

Deze o zo democratische "verzetsstrijders" stellen zichzelf boven de wet. Niemand staat echter boven de wet. Dat is nu éénmaal zo in Turkije, in België, in Europa en ook daarbuiten.

De vier leden van de N-VA beweren ook dat de Koerden in Turkije worden onderdrukt met geweld.

Graag zou ik hen eraan willen herinneren dat er 15 tot 20 miljoen Koerden in Turkije wonen. Zij zijn verspreid over heel Turkije, doch een meerderheid woont in het zuidoosten van het land. Wat de N-VA'ers insinueren is cijfermatig en structureel onmogelijk. De N-VA polariseert aldus niet enkel de Turken, maar ook de Koerden. Er zijn veel meer Koerden die tegen de PKK en HDP zijn, dan die er voor zijn.

De AKP zelf telt 75 volksvertegenwoordigers die Koerdisch zijn en die ook Koerdisch spreken in het openbaar. De regeerperiode van de AKP wordt trouwens gekenmerkt door de rechten die aan de Koerden werden gegeven. Rechten die het Koerdische volk sinds lang toekwamen doch decennialang werden onthouden aan dit volk, waarvan men voor de AKP zelfs de naam niet mocht uitspreken.

Door dit alles ben ik extra verbaasd over dit opiniestuk. Zijn deze politici naïef of vooringenomen wanneer het gaat over Turkije, of proberen ze bewust spanningen te creëren in de Turks-Koerdische milieus in ons land?

Het is nog maar van 29 juli geleden dat Zuhal Demir zei dat de Turkse allochtonen moesten stoppen met het importeren van problemen vanuit Turkije naar hier en dat zij desnoods voor de keuze moesten worden gesteld om te kiezen tussen hun Belgische of Turkse identiteit.

Na zo een oproep vraag ik me toch af waarom dit door en door Turks en Koerdisch probleem dan wel naar hier geïmporteerd moet worden om zo hier de spanning te laten oplopen.

Said Bataray is verbonden aan de politiek geëngageerde nieuwssite De Jonge Turken. De site verdedigt veelal de beslissingen en het beleid van de Turkse president Erdogan en de AKP-partij. Bataray stond in september ook mee achter het idee om het AKP-parlementslid Metin Külünk naar Beringen te halen voor een toespraak.

Vol interesse heb ik deze week het opiniestuk gelezen van 4 N-VA-politici die oproepen om 'het democratisch verval in Turkije een halt toe te roepen'. Het viertal deed dat uit sympathie met de Koerdische minderheid in Turkije. Zij schrijven het volgende: "Onlangs werden zo verschillende parlementsleden van de pro-Koerdische HDP, waaronder de populaire voorzitter Selahattin Demirtas, uit hun bed gelicht en gearresteerd door de Turkse veiligheidsdiensten. De reden? Afhankelijk van de willekeur van het regime de banden met de verboden Koerdische verzetsorganisatie PKK, medeplichtigheid aan de staatsgreep, of beide. We kennen hen persoonlijk als gedreven en rechtgeaarde democraten, over hun onschuld bestaat alvast in onze ogen geen twijfel." Dat men twijfels heeft over het "autocratisch bestuur" van Erdogan, kan ik begrijpen. Dat men niet gelooft in de Turkse rechtsstaat en de aanhoudingen na de gruwelijke en bloederige poging tot staatsgreep, zelfs daar wil ik begrip voor tonen. Maar de PKK een verzetsorganisatie van Koerden noemen, daar kan ik helaas, zelfs als een Koerd, geen begrip voor opbrengen. De PKK is en blijft een terreurorganisatie, ondanks alle eufemismen die men poogt te gebruiken. Het is niet voor niks dat de PKK, alsook de afgeleiden ervan zoals de KONGRA-GEL en de TAK, in 2002 werd opgenomen op de Europese lijst van terroristische organisaties en er samen op prijkt met andere bloederige terreurgroepen, die er niet voor terugdeinzen om onschuldige mensen te vermoorden. De PKK een verzetsorganisatie noemen is het verloochenen van alle humanistische grondrechten. De definitie van "verzetsorganisatie" is het volgende: Een groep mensen die zich verzet tegen een leger of een macht die het land binnenvalt. Het woord zelf vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog. Dat staat in schril contrast met de acties van de PKK, waarbij in het verleden al meermaals onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Een verzetsorganisatie richt zich enkel en alleen tegen de vreemde bezettingsmacht en niet tegen haar eigen volk. Ik besef dat ik mijzelf een potentieel doelwit maak door deze opinie te schrijven, doch als Koerd die begaan is met het lot van zijn volk, wil ik toch de eenzijdige visie van de N-VA hier proberen te doorbreken. Demirtas die medeplichtig is aan de staatsgreep? Hebben deze vier N-VA-politici überhaupt de aantijgingen lastens hem gelezen? Ik zal het even opsommen: "Opzetten van een georganiseerde bende, lid zijn van een terroristische organisatie, lid zijn van een gewapende terroristische organisatie, misdaden plegen in naam van deze organisatie, smaad aan de staat, propaganda maken voor een terroristische groepering, beledigingen jegens het volk, de staat en het parlement, beledigingen tegen de president, beledigingen tegen het leger en de veiligheidsdiensten, propaganda maken voor de terroristische organisatie PKK, haatzaaierij en oproep tot haat, beledigingen tegen bevoegd personeel, beschuldigingen tegen 298 volksvertegenwoordigers, het helpen van een terroristische organisatie met voorbedachte rade, schending van art. 2911 i.v.m. het vergaderen en bijeenkomen van individuen, uitlokken tot geweldpleging, het niet naleven van de wetten, verspreiden van leugens jegens bevoegd personeel, aanzetten tot geweld, poging tot breken van de eenheid van de staat." Dit is de officiële aanklacht. Wat Demirtas en zijn aanhangers doen, is het verheerlijken en steunen van een organisatie die sinds 2002 op de lijst van terroristische organisaties staat. Ze noemen de zelfmoordterroristen martelaars, wonen hun begrafenis bij, houden verheerlijkende toespraken op deze begrafenissen, vieren uitbundig als er weer een 20-jarige soldaat of een nietsvermoedende Koerdische schaapherder wordt vermoord door PKK-terroristen, ... Ik vraag mij, samen met miljoenen andere mensen af, wat de NVA zou pleiten indien een bepaalde "legale" NGO of een politieke partij op voortdurende wijze propaganda zou maken voor de IS of Al Qaeda, begrafenisplechtigheden van zelfmoordterroristen zou bijwonen en financieren, de zelfmoordterroristen, zelfs in het parlement, zou verheerlijken als "martelaars"? Was het trouwens niet de N-VA die, terecht overigens, strafrechtelijke en verblijfsrechtelijke sancties wilde treffen tegen mensen die openlijk zouden sympathiseren met terreurgroepen als IS en Al Qaeda? Wat is dan het verschil met de Turkse overheid die thans deze maatregelen neemt tegen parlementsleden die openlijk hun steun betuigen aan een terroristische organisatie? De vier prominente N-VA-leden zeggen dat er in hun ogen geen twijfel bestaat over de onschuld van Demirtas en consoorten. Ik wil best wel het vermoeden van onschuld nog laten primeren zolang er nog geen veroordeling is, hoewel de voormelde aanklachten veelvuldig gedocumenteerd en gefilmd zijn en hoewel het duidelijk bewezen is dat Demirtas en co, openlijk en klaarblijkelijk en sinds jaar en dag hun steun betuigen aan de PKK, die op haar beurt de partij van Demirtas steunt door het Koerdische volk te bedreigen en onder druk op de partij van Demirtas te laten stemmen. Als het nodig is, dan zal ik hen een bloemlezing kunnen sturen van video's omtrent de steun van Demirtas en consoorten aan de verboden terroristische groepering PKK. Wie doet alsof de HDP-leden volledig onschuldig zijn, en beweert dat dit niet meer is dan een machtsstrijd, heeft een zeer eenzijdige kijk op de zaak. Zowel Demirtas, als de andere vertegenwoordigers die zijn aangehouden, werden meermaals opgeroepen tot verhoor om hun acties te verantwoorden. Hun antwoord: "Ik erken de autoriteit van Turkse Procureur niet, ik erken de autoriteit van het Turkse Gerecht niet! Daarom zal ik niet meedoen aan deze farce". Deze o zo democratische "verzetsstrijders" stellen zichzelf boven de wet. Niemand staat echter boven de wet. Dat is nu éénmaal zo in Turkije, in België, in Europa en ook daarbuiten. De vier leden van de N-VA beweren ook dat de Koerden in Turkije worden onderdrukt met geweld. Graag zou ik hen eraan willen herinneren dat er 15 tot 20 miljoen Koerden in Turkije wonen. Zij zijn verspreid over heel Turkije, doch een meerderheid woont in het zuidoosten van het land. Wat de N-VA'ers insinueren is cijfermatig en structureel onmogelijk. De N-VA polariseert aldus niet enkel de Turken, maar ook de Koerden. Er zijn veel meer Koerden die tegen de PKK en HDP zijn, dan die er voor zijn. De AKP zelf telt 75 volksvertegenwoordigers die Koerdisch zijn en die ook Koerdisch spreken in het openbaar. De regeerperiode van de AKP wordt trouwens gekenmerkt door de rechten die aan de Koerden werden gegeven. Rechten die het Koerdische volk sinds lang toekwamen doch decennialang werden onthouden aan dit volk, waarvan men voor de AKP zelfs de naam niet mocht uitspreken. Door dit alles ben ik extra verbaasd over dit opiniestuk. Zijn deze politici naïef of vooringenomen wanneer het gaat over Turkije, of proberen ze bewust spanningen te creëren in de Turks-Koerdische milieus in ons land? Het is nog maar van 29 juli geleden dat Zuhal Demir zei dat de Turkse allochtonen moesten stoppen met het importeren van problemen vanuit Turkije naar hier en dat zij desnoods voor de keuze moesten worden gesteld om te kiezen tussen hun Belgische of Turkse identiteit. Na zo een oproep vraag ik me toch af waarom dit door en door Turks en Koerdisch probleem dan wel naar hier geïmporteerd moet worden om zo hier de spanning te laten oplopen.Said Bataray is verbonden aan de politiek geëngageerde nieuwssite De Jonge Turken. De site verdedigt veelal de beslissingen en het beleid van de Turkse president Erdogan en de AKP-partij. Bataray stond in september ook mee achter het idee om het AKP-parlementslid Metin Külünk naar Beringen te halen voor een toespraak.