Uit de resultaten van het PISA-onderzoek, georganiseerd door de OESO, blijkt dat Vlaamse leerlingen opnieuw minder goed scoren op leesvaardigheid, wetenschap en wiskunde dan drie jaar geleden. Volgens het COC is het geen toeval dat de onderwijskwaliteit in Vlaanderen daalt sinds leraren zich niet altijd een vakexpert voelen, omdat ze leerdoelen moeten onderwijzen waarvoor ze niet zijn opgeleid. Voor de christelijke onderwijsbond moeten vakken onderwezen worden door leraren die daarvoor het vereiste bekwaamheidsbewijs hebben. Anders daalt de kwaliteit van het onderwijs. "In plaats van een team interdisciplinair te laten werken vanuit de vakexpertise van elke leraar, experimenteert men met multidisciplinair werken. Een leraar moet dan vele vakinhouden geven, ook al heeft hij er geen expertise in", zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van COC, in een persbericht. Leraren met de juiste opleiding worden volgens hem steeds schaarser, en dat lerarentekort zal de onderwijskwaliteit nog meer onder druk zetten. Om goede mensen aan te trekken en te behouden, moet de Vlaamse regering extra investeren in plaats van besparen. Daarnaast moeten de werkomstandigheden drastisch verbeterd worden, anders "dragen we water naar de zee", besluit Van Kerkhoven. (Belga)

Uit de resultaten van het PISA-onderzoek, georganiseerd door de OESO, blijkt dat Vlaamse leerlingen opnieuw minder goed scoren op leesvaardigheid, wetenschap en wiskunde dan drie jaar geleden. Volgens het COC is het geen toeval dat de onderwijskwaliteit in Vlaanderen daalt sinds leraren zich niet altijd een vakexpert voelen, omdat ze leerdoelen moeten onderwijzen waarvoor ze niet zijn opgeleid. Voor de christelijke onderwijsbond moeten vakken onderwezen worden door leraren die daarvoor het vereiste bekwaamheidsbewijs hebben. Anders daalt de kwaliteit van het onderwijs. "In plaats van een team interdisciplinair te laten werken vanuit de vakexpertise van elke leraar, experimenteert men met multidisciplinair werken. Een leraar moet dan vele vakinhouden geven, ook al heeft hij er geen expertise in", zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van COC, in een persbericht. Leraren met de juiste opleiding worden volgens hem steeds schaarser, en dat lerarentekort zal de onderwijskwaliteit nog meer onder druk zetten. Om goede mensen aan te trekken en te behouden, moet de Vlaamse regering extra investeren in plaats van besparen. Daarnaast moeten de werkomstandigheden drastisch verbeterd worden, anders "dragen we water naar de zee", besluit Van Kerkhoven. (Belga)