"De procedure is niet eerlijk verlopen", pleitte advocaat Raf Verstraeten. "Er waren in deze zaak twee dadingen. De dading tussen de BBI van Gent en Optima Bank hield in dat men zou overgaan tot de volledige vernietiging van alle gegevens die bij de huiszoeking bij Optima (in 2012, nvdr.) waren meegenomen. Omwille van die dading is meneer Piqueur akkoord gegaan om zijn persoonlijk dossier te regulariseren en heeft hij gegevens aangeleverd aan het contactpunt regularisaties. Maar in de Optima-commissie is gebleken dat er nog een kopie bestond van de data die in beslag werden genomen bij de huiszoeking. Dat betekent dat meneer Piqueur misleid is, en dat is een fundamenteel probleem." (Belga)

"De procedure is niet eerlijk verlopen", pleitte advocaat Raf Verstraeten. "Er waren in deze zaak twee dadingen. De dading tussen de BBI van Gent en Optima Bank hield in dat men zou overgaan tot de volledige vernietiging van alle gegevens die bij de huiszoeking bij Optima (in 2012, nvdr.) waren meegenomen. Omwille van die dading is meneer Piqueur akkoord gegaan om zijn persoonlijk dossier te regulariseren en heeft hij gegevens aangeleverd aan het contactpunt regularisaties. Maar in de Optima-commissie is gebleken dat er nog een kopie bestond van de data die in beslag werden genomen bij de huiszoeking. Dat betekent dat meneer Piqueur misleid is, en dat is een fundamenteel probleem." (Belga)