Enkele weken geleden kondigde Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) de vijf prioriteiten aan voor het toekomstige jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP), zeg maar de bijbel voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse regering voor de komende jaren. De vijf vastgelegde prioriteiten zijn: welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling, gezonde en leefbare buurten, engagement in de samenleving door vrijwillige inzet, vrijetijdsbesteding voor allen en mediawijsheid. In een spoedadvies zegt Vlaams Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens dat ze de vijf prioriteiten wel waardeert, maar dat ze ook belangrijke "tekortkomingen" ziet. De meest opvallende kritiek is die op het ontbreken van de strijd tegen kinderarmoede als prioriteit. "Het is pijnlijk vast te stellen dat kinderarmoede geen prioriteit is. Het was dé prioriteit die uit het participatieve proces naar voren kwam", zo staat te lezen in het advies. "Het VN-Kinderrechtencomité tikte vorig jaar ons land op de vingers voor het ontoereikende en weinig transparante beleid voor kinderen in kwetsbare situaties, en het aanhoudend hoge niveau van kinderarmoede", klinkt het. Voor het Kinderrechtencommissariaat moet kinderarmoedebestrijding als prioriteit opgenomen worden. "In Vlaanderen leven 150.000 kinderen in armoede. Hun rechten worden elke dag geschonden". Het Kinderrechtencommissariaat dringt ook aan op voldoende middelen voor het JKP. "We betreuren dat de Vlaamse regering het prioritaire belang van deze vijf thema's onder druk zet door besparingen door te voeren in beleidsdomeinen die het leven van kinderen en jongeren rechtstreeks bepalen. We vragen om de besparingen met impact op het leven van kinderen en jongeren te herbekijken en genoeg middelen voor het JKP te reserveren." Groen-parlementslid Ann De Martelaer hoopt dat minister Dalle het spoedadvies "grondig leest" en dat het advies bij de regering ook "de ogen opent voor de grote verantwoordelijkheid in de aanpak van kinderarmoede". Ook voor sp.a-parlementslid Hannes Anaf is het onbegrijpelijk dat kinderarmoede geen afzonderlijke prioriteit is in het JKP. Hij ondervroeg minister Dalle donderdag nog over de kwestie. Dalle liet daarbij verstaan dat hij geen overlap wilde met het bestaande Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA). Maar dat stelt Anaf helemaal niet gerust. "Deze Vlaamse regering heeft nog nergens getoond dat ze ambitie heeft op vlak van armoedebestrijding. Niet in haar regeerakkoord, niet in haar beleidsnota's en zeker niet in haar beleid tot nu toe. Dit is echt een gemiste kans", zegt hij aan Belga. (Belga)

Enkele weken geleden kondigde Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) de vijf prioriteiten aan voor het toekomstige jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP), zeg maar de bijbel voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse regering voor de komende jaren. De vijf vastgelegde prioriteiten zijn: welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling, gezonde en leefbare buurten, engagement in de samenleving door vrijwillige inzet, vrijetijdsbesteding voor allen en mediawijsheid. In een spoedadvies zegt Vlaams Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens dat ze de vijf prioriteiten wel waardeert, maar dat ze ook belangrijke "tekortkomingen" ziet. De meest opvallende kritiek is die op het ontbreken van de strijd tegen kinderarmoede als prioriteit. "Het is pijnlijk vast te stellen dat kinderarmoede geen prioriteit is. Het was dé prioriteit die uit het participatieve proces naar voren kwam", zo staat te lezen in het advies. "Het VN-Kinderrechtencomité tikte vorig jaar ons land op de vingers voor het ontoereikende en weinig transparante beleid voor kinderen in kwetsbare situaties, en het aanhoudend hoge niveau van kinderarmoede", klinkt het. Voor het Kinderrechtencommissariaat moet kinderarmoedebestrijding als prioriteit opgenomen worden. "In Vlaanderen leven 150.000 kinderen in armoede. Hun rechten worden elke dag geschonden". Het Kinderrechtencommissariaat dringt ook aan op voldoende middelen voor het JKP. "We betreuren dat de Vlaamse regering het prioritaire belang van deze vijf thema's onder druk zet door besparingen door te voeren in beleidsdomeinen die het leven van kinderen en jongeren rechtstreeks bepalen. We vragen om de besparingen met impact op het leven van kinderen en jongeren te herbekijken en genoeg middelen voor het JKP te reserveren." Groen-parlementslid Ann De Martelaer hoopt dat minister Dalle het spoedadvies "grondig leest" en dat het advies bij de regering ook "de ogen opent voor de grote verantwoordelijkheid in de aanpak van kinderarmoede". Ook voor sp.a-parlementslid Hannes Anaf is het onbegrijpelijk dat kinderarmoede geen afzonderlijke prioriteit is in het JKP. Hij ondervroeg minister Dalle donderdag nog over de kwestie. Dalle liet daarbij verstaan dat hij geen overlap wilde met het bestaande Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA). Maar dat stelt Anaf helemaal niet gerust. "Deze Vlaamse regering heeft nog nergens getoond dat ze ambitie heeft op vlak van armoedebestrijding. Niet in haar regeerakkoord, niet in haar beleidsnota's en zeker niet in haar beleid tot nu toe. Dit is echt een gemiste kans", zegt hij aan Belga. (Belga)