De Franstalige schrijver en columnist Pierre Mertens doet in december 2007 in een opiniebijdrage in Le Monde een aanval op "het misselijkmakende en zich radicaliserende Vlaanderen." Zijn aanval is onder meer gericht op de N-VA, "erfgenaam van de collaborerende flaminganten in de tweede wereldoorlog."

Onversneden negationist
Mertens noemt Bart De Wever "een onversneden negationist". In Knack (12 december 2007) zeg hij hierover: "Ik heb mijn woorden zorgvuldig gekozen. Iemand die de verantwoordelijkheid van het Antwerpse, collaborerende stadsbestuur in de Jodenvervolging meent te moeten onderschatten, begaat een negationistisch misdrijf."

Excuses
Mertens reageert daarmee op de kritiek van Bart De Wever op de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens, die in naam van zijn stad excuses aanbood aan de Joodse gemeenschap voor de vervolging van Joden tijdens de tweede wereldoorlog. "Antwerpen heeft geen Joden vervolgd," zei Dewever. "Het was zelf slachtoffer van de bezetting door de nazi's."

Debat
Na artikels in Le Soir en Knack dient De Wever bij het gerecht klacht in tegen Mertens omdat hij hem een negationist noemt. Vandaag stuurt het parket van Brussel aan op seponering, zeer tegen de wil van Pierre Mertens. Volgens de schrijver in Le Soir is enkel het hof van assisen bevoegd om zich uit te spreken omdat het hier volgens hem gaat om een persmisdrijf. Mertens wil de kans krijgen om voor een assisenhof met De Wever in debat te gaan over zijn uitspraken. (EE)

De Franstalige schrijver en columnist Pierre Mertens doet in december 2007 in een opiniebijdrage in Le Monde een aanval op "het misselijkmakende en zich radicaliserende Vlaanderen." Zijn aanval is onder meer gericht op de N-VA, "erfgenaam van de collaborerende flaminganten in de tweede wereldoorlog."Onversneden negationist Mertens noemt Bart De Wever "een onversneden negationist". In Knack (12 december 2007) zeg hij hierover: "Ik heb mijn woorden zorgvuldig gekozen. Iemand die de verantwoordelijkheid van het Antwerpse, collaborerende stadsbestuur in de Jodenvervolging meent te moeten onderschatten, begaat een negationistisch misdrijf."Excuses Mertens reageert daarmee op de kritiek van Bart De Wever op de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens, die in naam van zijn stad excuses aanbood aan de Joodse gemeenschap voor de vervolging van Joden tijdens de tweede wereldoorlog. "Antwerpen heeft geen Joden vervolgd," zei Dewever. "Het was zelf slachtoffer van de bezetting door de nazi's."Debat Na artikels in Le Soir en Knack dient De Wever bij het gerecht klacht in tegen Mertens omdat hij hem een negationist noemt. Vandaag stuurt het parket van Brussel aan op seponering, zeer tegen de wil van Pierre Mertens. Volgens de schrijver in Le Soir is enkel het hof van assisen bevoegd om zich uit te spreken omdat het hier volgens hem gaat om een persmisdrijf. Mertens wil de kans krijgen om voor een assisenhof met De Wever in debat te gaan over zijn uitspraken. (EE)