Historicus en oud-minister Philippe Moureaux (PS) vindt amnestie geen taboe. Hij heeft zijn mening, die ingaat tegen de heersende opvatting binnen Franstalig België en zijn partij PS, geleidelijk gevormd, zegt hij in zusterblad Le Vif/L'Express. Voor het eerst spreekt hij in het openbaar over het onderwerp.

Le Vif/L'Express: Zal België die hysterie rond het debat over collaboratie ooit te boven komen?

Philippe Moureaux: 'Ik denk dat de Belgische maatschappij daar zeer veel moeite mee heeft. Het gevaar bestaat er in de fouten van sommigen met de afschuwelijke ideeën die geleid hebben tot het drama die we kennen. Ik veroordeel zeer sterk die ideeën, maar even sterk veroordeel ik het dat we altijd terugkomen op dat Vlaanderen dat - gedeeltelijk - een collaboratiehaard was. '

Wat had er moeten gebeuren?

Philippe Moureaux:'We moeten niet komaf maken met de ideeën uit het verleden, maar wel met de naweeën bij de betrokken personen. Zeker omdat we in België tientallen schandelijke mini-amnestieën verleend hebben. Toen ik minister van Justitie was heb ik zelf dossiers geregulariseerd. Maar ik zei tegen mijn medewerkers: dat mag niet geweten worden. Ik heb de moed niet gehad de verantwoordelijkheid van dat standpunt op mij te nemen. Daar waren sowieso in die tijd geen oren naar en dat is nog altijd het geval.'

Was u voor een algemene amnestie geweest?

Philippe Moureaux: 'Amnestie is een aanvaardbaar woord. Laakbare daden kunnen niet eeuwig vervolgd worden, behalve uitzonderlijke gevallen, zoals mensen die een aandeel hadden in de shoah. Misschien hadden we wel een ander woord dan amnestie moeten gebruiken, om de bevolking niet te op te hitsen. Maar ik denk inderdaad dat we actiever hadden moeten zijn dan dat we geweest zijn in de afhandeling van dat verleden.'

Philippe Moureaux: 'Ik denk dat de Belgische maatschappij daar zeer veel moeite mee heeft. Het gevaar bestaat er in de fouten van sommigen met de afschuwelijke ideeën die geleid hebben tot het drama die we kennen. Ik veroordeel zeer sterk die ideeën, maar even sterk veroordeel ik het dat we altijd terugkomen op dat Vlaanderen dat - gedeeltelijk - een collaboratiehaard was. 'Philippe Moureaux:'We moeten niet komaf maken met de ideeën uit het verleden, maar wel met de naweeën bij de betrokken personen. Zeker omdat we in België tientallen schandelijke mini-amnestieën verleend hebben. Toen ik minister van Justitie was heb ik zelf dossiers geregulariseerd. Maar ik zei tegen mijn medewerkers: dat mag niet geweten worden. Ik heb de moed niet gehad de verantwoordelijkheid van dat standpunt op mij te nemen. Daar waren sowieso in die tijd geen oren naar en dat is nog altijd het geval.' Philippe Moureaux: 'Amnestie is een aanvaardbaar woord. Laakbare daden kunnen niet eeuwig vervolgd worden, behalve uitzonderlijke gevallen, zoals mensen die een aandeel hadden in de shoah. Misschien hadden we wel een ander woord dan amnestie moeten gebruiken, om de bevolking niet te op te hitsen. Maar ik denk inderdaad dat we actiever hadden moeten zijn dan dat we geweest zijn in de afhandeling van dat verleden.'