De thema's die Goffin voor de MR wil uitdragen zijn "respect voor orde en autoriteit - de ordediensten zijn slecht gezien, de leerkrachten worden in vraag gesteld -, de waarden van vrijheid en luisterbereidheid. Daarnaast is het belangrijk om tegen extremen te strijden". Voor het liberale Kamerlid is het respect voor het gezag niet in tegenspraak met de waarden die het individu respecteren. Goffin schuift twee troeven voor zijn kandidatuur naar voor: "Toen ik burgemeester van Crisnée werd, haalden we 25 procent; vandaag zitten we aan 70 procent met een beleid van dialoog en luisterbereidheid. Ten tweede zetel ik sinds 2010 in het federaal parlement. Ook daar heb ik een periode van observatie en actie gekend. Dat is nuttig om een project uit te werken". (Belga)

De thema's die Goffin voor de MR wil uitdragen zijn "respect voor orde en autoriteit - de ordediensten zijn slecht gezien, de leerkrachten worden in vraag gesteld -, de waarden van vrijheid en luisterbereidheid. Daarnaast is het belangrijk om tegen extremen te strijden". Voor het liberale Kamerlid is het respect voor het gezag niet in tegenspraak met de waarden die het individu respecteren. Goffin schuift twee troeven voor zijn kandidatuur naar voor: "Toen ik burgemeester van Crisnée werd, haalden we 25 procent; vandaag zitten we aan 70 procent met een beleid van dialoog en luisterbereidheid. Ten tweede zetel ik sinds 2010 in het federaal parlement. Ook daar heb ik een periode van observatie en actie gekend. Dat is nuttig om een project uit te werken". (Belga)