Volgens de burgemeester van Brussel, Philippe Close (PS), kunnen bepaalde federale bevoegdheden worden gesplitst, maar in geen geval de sociale zekerheid. Zo is Brussel volgens Close een veel aangenamere stad geworden sinds het zelf over zijn mobiliteitsbeleid kan beslissen, 'maar aan de sociale zekerheid gaan we niet raken. Jamais. Dat is onze rode lijn. Als we die opgeven, heeft België geen belang meer'. 'Als het confederalisme inhoudt dat de sociale zekerheid verder wordt gesplitst, wat de bedoeling van de N-VA is, zal dat zonder de PS zijn', benadrukt hij in De Tijd.

Close gelooft trouwens niet dat de splitsing van de sociale zekerheid de efficiëntie ten goede komt. 'Nee, dat is niet haalbaar. Wat gaan we met Brussel doen? Moet een Brussels ziekenhuis andere facturen beginnen te versturen naargelang het over een Vlaming, Brusselaar of Waal gaat? We hebben voor een systeem gekozen waarin mensen belastingen betalen waar ze wonen', zegt hij.

De burgemeester van Brussel heeft overigens geen probleem met het feit dat Vlamingen die in Brussel werken, belastingen betalen in Vlaanderen: 'Dat is geen probleem. We worden daarvoor financieel gecompenseerd. Met dat geld hebben we onder meer een heel uitgebreid openbaar vervoer uitgebouwd, waarvan ook de pendelaars in hoge mate gebruikmaken. Als je het confederalisme wilt invoeren, zet je dat model op de helling. Daar verzet ik me tegen'.

Close vraagt zich in het interview met de krant af of de Vlamingen dan het gevoel hebben dat het slecht met hen gaat. 'Gaan we echt een model op zijn kop zetten omdat de Vlamingen het dan misschien een beetje beter zouden hebben? De waarheid is dat je een groot risico loopt dat het anders zal uitdraaien', zegt hij.

De PS'er wil niet ontkennen dat er Vlaams geld naar Wallonië - de door veel Vlamingen verguisde 'transfers' - stroomt, maar volgens hem wordt daarover 'veel onzin' verteld. Hij wijst in dat verband naar een studie waaruit moest blijken dat de Vlamingen 918 euro voor elke Brusselaar betalen. 'Ik moet daar eens goed mee lachen. Die studie bracht helemaal niet in rekening dat veel Vlamingen in Brussel werken.' aldus Close.

Volgens de burgemeester van Brussel, Philippe Close (PS), kunnen bepaalde federale bevoegdheden worden gesplitst, maar in geen geval de sociale zekerheid. Zo is Brussel volgens Close een veel aangenamere stad geworden sinds het zelf over zijn mobiliteitsbeleid kan beslissen, 'maar aan de sociale zekerheid gaan we niet raken. Jamais. Dat is onze rode lijn. Als we die opgeven, heeft België geen belang meer'. 'Als het confederalisme inhoudt dat de sociale zekerheid verder wordt gesplitst, wat de bedoeling van de N-VA is, zal dat zonder de PS zijn', benadrukt hij in De Tijd.Close gelooft trouwens niet dat de splitsing van de sociale zekerheid de efficiëntie ten goede komt. 'Nee, dat is niet haalbaar. Wat gaan we met Brussel doen? Moet een Brussels ziekenhuis andere facturen beginnen te versturen naargelang het over een Vlaming, Brusselaar of Waal gaat? We hebben voor een systeem gekozen waarin mensen belastingen betalen waar ze wonen', zegt hij.De burgemeester van Brussel heeft overigens geen probleem met het feit dat Vlamingen die in Brussel werken, belastingen betalen in Vlaanderen: 'Dat is geen probleem. We worden daarvoor financieel gecompenseerd. Met dat geld hebben we onder meer een heel uitgebreid openbaar vervoer uitgebouwd, waarvan ook de pendelaars in hoge mate gebruikmaken. Als je het confederalisme wilt invoeren, zet je dat model op de helling. Daar verzet ik me tegen'.Close vraagt zich in het interview met de krant af of de Vlamingen dan het gevoel hebben dat het slecht met hen gaat. 'Gaan we echt een model op zijn kop zetten omdat de Vlamingen het dan misschien een beetje beter zouden hebben? De waarheid is dat je een groot risico loopt dat het anders zal uitdraaien', zegt hij.De PS'er wil niet ontkennen dat er Vlaams geld naar Wallonië - de door veel Vlamingen verguisde 'transfers' - stroomt, maar volgens hem wordt daarover 'veel onzin' verteld. Hij wijst in dat verband naar een studie waaruit moest blijken dat de Vlamingen 918 euro voor elke Brusselaar betalen. 'Ik moet daar eens goed mee lachen. Die studie bracht helemaal niet in rekening dat veel Vlamingen in Brussel werken.' aldus Close.