Voor PFOS, de vervuilende stof die tot ver in de omgeving van 3M verspreid blijkt, wordt de lozingsnorm verstrengd van 30 µg/l (microgram per liter) afvalwater naar nog slechts 1 microgram. Diezelfde norm geldt voortaan ook voor PFOA en PFOSA.

'Doorslaggevend is de noodzaak tot een ernstige reductie van de eco-toxische en humaan-toxische impact bij verspreiding van deze onafbreekbare perfluorverbindingen', zegt eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). 'Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat de technologie waarmee PFOS en PFOA kunnen worden verwijderd, voldoende geëvolueerd is om deze normen te behalen.'

De lozingsnormen worden beperkt in de tijd. Concreet mag er na 30 juni 2022 enkel nog een PFOS-concentratie geloosd worden die de huidige rapportagegrens van 0,1 µg/l niet overschrijdt. Dat is wettelijk zo bepaald, aldus de deputatie. De overige PFAS zijn vanaf 30 juni 2022 niet meer genormeerd en mogen dus niet meer worden geloosd, tenzij het bedrijf zelf een gemotiveerde bijstelling aanvraagt bij de deputatie om zo opnieuw 'bijzondere lozingsnormen' te bekomen.

Voor PFOS, de vervuilende stof die tot ver in de omgeving van 3M verspreid blijkt, wordt de lozingsnorm verstrengd van 30 µg/l (microgram per liter) afvalwater naar nog slechts 1 microgram. Diezelfde norm geldt voortaan ook voor PFOA en PFOSA. 'Doorslaggevend is de noodzaak tot een ernstige reductie van de eco-toxische en humaan-toxische impact bij verspreiding van deze onafbreekbare perfluorverbindingen', zegt eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). 'Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat de technologie waarmee PFOS en PFOA kunnen worden verwijderd, voldoende geëvolueerd is om deze normen te behalen.' De lozingsnormen worden beperkt in de tijd. Concreet mag er na 30 juni 2022 enkel nog een PFOS-concentratie geloosd worden die de huidige rapportagegrens van 0,1 µg/l niet overschrijdt. Dat is wettelijk zo bepaald, aldus de deputatie. De overige PFAS zijn vanaf 30 juni 2022 niet meer genormeerd en mogen dus niet meer worden geloosd, tenzij het bedrijf zelf een gemotiveerde bijstelling aanvraagt bij de deputatie om zo opnieuw 'bijzondere lozingsnormen' te bekomen.