PFOS-vervuiling: Antwerpen past no regret-zone’s en -maatregelen voor grondwater aan

© Getty

Na onderzoek en overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft de stad Antwerpen de zogenaamde no regret-zone’s en no regret-maatregelen voor grondwater aangepast.

In een no regret-zone krijgen omwonenden de raad om geen voedsel uit eigen tuin of van eigen dieren te eten. Een onderzoek bracht meer duidelijkheid over de verspreiding van PFAS in de bodem en in het grondwater rond Antwerpen. Maandag besloot de stad daarop om de zones en maatregelen te hertekenen. 

‘De gebieden met verhoogde PFOS-concentraties in de toplaag van de bodem situeren zich niet enkel in een cirkel rond de 3M-site’, aldus de stad. ‘Daarom worden de maatregelen die momenteel gelden in een straal van 10 kilometer rond 3M opgeheven in de districten Merksem, Deurne, Wilrijk en Hoboken, Borgerhout en Berchem.’ 

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo viel buiten de oorspronkelijke no regret-zone, maar vertoont PFAS-waarden vergelijkbaar met die in de huidige no regret-zone. Dat district heeft ook een landelijk karakter met veel moestuinen en kippen. De no regret-maatregelen zijn vanaf nu tevens in dit district van kracht.

De huidige no regret-maatregelen rond vervuilde sites zoals bepaalde brandweerkazernes blijven gelden. Het blijft voor de stad steeds mogelijk om strengere maatregelen uit te vaardigen op plaatsen waar dit noodzakelijk blijkt.

Het onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het grondwater in bijna heel de stad, inclusief het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, niet voldoet aan de vooropgestelde normen. Om te vermijden dat schadelijke stoffen terechtkomen in de voedselketen neemt men drie maatregelen. 

Ten eerste wordt het oppompen en gebruiken van grondwater in de stad principieel afgeraden. De beheerders van volkstuintjes worden daarnaast aangeraden om over te schakelen op de recuperatie van regenwater of zich aan te sluiten op het drinkwaternet. Tot slot wordt het gebruik van grondwater in speelzones voor kinderen niet meer toegelaten.

Partner Content