Volgens Tytgat gaf BAM destijds wel aan dat er contact zou komen met OVAM over het rapport, waarin onder meer stond dat eigen groenten en eieren eten afgeraden wordt bij te hoge PFOS-waarden in de bodem. "Waarom zou ik er dan nog apart iets mee moeten doen?", vraagt de deskundige zich af. Wel lijkt er verwarring te zijn geweest over het humaan risico van de PFOS-verontreiniging rond 3M. Tytgat had het over "geen acuut humaan risico", OVAM interpreteerde dat als "geen direct humaan risico". "Dat lijkt mij geen wetenschappelijke interpretatie", zegt Tytgat over OVAM. "Als een risico niet acuut is, gaan de mensen niet bij wijze van spreken van vandaag op morgen doodvallen. Maar er kunnen wel chronische gevolgen zijn." Over de eventuele verspreiding van PFOS via de lucht kon ook Tytgat geen duidelijk antwoord bieden. "De voornaamste opname gebeurt via voeding, maar misschien hebben we opname via de lucht onderschat", zegt hij. "Als er mensen zijn die nu hoge bloedwaarden vertonen en zeggen dat ze geen eigen groenten of eieren hebben gegeten, moeten we naar hen luisteren en ook nog meer gaan meten." Hoge bloedwaarden betekenen volgens Tytgat wel nog niet dat mensen sowieso ziek zullen worden. "Op individueel niveau kan je dat niet zeggen, dat is zoals rokers die ook niet allemaal kanker zullen krijgen", zegt hij. "We kunnen alleen niet met wetenschappelijke zekerheid zeggen dat je gezond zal blijven als je te hoge waarden hebt." (Belga)

Volgens Tytgat gaf BAM destijds wel aan dat er contact zou komen met OVAM over het rapport, waarin onder meer stond dat eigen groenten en eieren eten afgeraden wordt bij te hoge PFOS-waarden in de bodem. "Waarom zou ik er dan nog apart iets mee moeten doen?", vraagt de deskundige zich af. Wel lijkt er verwarring te zijn geweest over het humaan risico van de PFOS-verontreiniging rond 3M. Tytgat had het over "geen acuut humaan risico", OVAM interpreteerde dat als "geen direct humaan risico". "Dat lijkt mij geen wetenschappelijke interpretatie", zegt Tytgat over OVAM. "Als een risico niet acuut is, gaan de mensen niet bij wijze van spreken van vandaag op morgen doodvallen. Maar er kunnen wel chronische gevolgen zijn." Over de eventuele verspreiding van PFOS via de lucht kon ook Tytgat geen duidelijk antwoord bieden. "De voornaamste opname gebeurt via voeding, maar misschien hebben we opname via de lucht onderschat", zegt hij. "Als er mensen zijn die nu hoge bloedwaarden vertonen en zeggen dat ze geen eigen groenten of eieren hebben gegeten, moeten we naar hen luisteren en ook nog meer gaan meten." Hoge bloedwaarden betekenen volgens Tytgat wel nog niet dat mensen sowieso ziek zullen worden. "Op individueel niveau kan je dat niet zeggen, dat is zoals rokers die ook niet allemaal kanker zullen krijgen", zegt hij. "We kunnen alleen niet met wetenschappelijke zekerheid zeggen dat je gezond zal blijven als je te hoge waarden hebt." (Belga)