Vrancken kwam in de commissie toelichting geven bij het rapport van de 'Commissie Grondverzet', de commissie die in opdracht van minister van Mobiliteit Lydia Peeters is nagegaan of er door de Oosterweelwerken een bijkomend risico op verdere PFOS-verontreiniging bestaat. Dat rapport is eerder deze week voorgesteld en komt tot de conclusie dat de Oosterweelwerken kunnen voortgezet worden, al formuleren de experts wel een reeks aanbevelingen om de risico's te beheersen. De leden van de onderzoekscommissie hadden een hele waslijst vragen voor Vrancken. Een van de vragen die vaak terugkeerden, was de vraag over de gebruikte normen. Vooral het feit dat enkel de "zwaarst vervuilde gronden", met PFOS-waarden boven 70 microgram per kilogram droge stof (70µg/kg ds), niet hergebruikt mogen worden, roept bij verschillende parlementsleden vragen op. Concreet stellen de experten voor die gronden te concentreren in een berm op het terrein van vervuiler 3M. Daarbij moet de grond boven en onder worden afgedekt zodat die geen impact heeft op de aanwezige bodem. Maar waarom is er niet gewerkt met een fijnmaziger of strenger normenkader? Hoe betrouwbaar is die waarde van 70 microgram? Wat als er binnen 50 jaar strengere normen nodig zijn? Enz... Professor Vrancken verdedigde zich door te stellen dat het niet aan zijn commissie was om op enkele weken tijd een nieuw normenkader uit te werken. Zo'n nieuw kader kan er enkel komen na een grondige studie. Vrancken waarschuwt ook voor de overhaaste invoering van erg strikte PFOS-normen. "Als je beslist om al het grondverzet in Vlaanderen met PFOS-waarden boven 3µg/kg droge stof in te kapselen, dan vallen er veel meer werven dan de Oosterweel stil", aldus Vrancken. "We moeten voor de volksgezondheid zeker strenger zijn, maar als je tot een nieuw normenkader wil komen, moet je kijken naar de impact op de maatschappij", klinkt het. Vrancken waarschuwt ook voor een te eenzijdige focus op de PFOS-vervuiling. "De grond voor de Oosterweel is vervuild met meer dan PFOS alleen", stelt hij, verwijzend naar de aanwezigheid van zware metalen in de grond. Tegelijk is er volgens Vrancken "geen paniek" nodig over de PFOS-vervuiling. De aanpak van de vervuiling is een "langetermijnprobleem". "Dit is geen overstroming waarbij mensen acuut en heel zwaar bedreigd worden. We moeten dit op lange termijn aanpakken. Je berekent de risico's en dan neem je als overheid maatregelen om die risico's te beperken". De leden van de onderzoekscommissie brengen vrijdagmiddag een werkbezoek. Ze brengen onder meer een bezoek aan 3M en aan de Oosterweelwerf en ze gaan ook in gesprek met de burgergroeperingen, de betrokken landbouwers en vakbonden van de arbeiders die werken aan de Oosterweel. (Belga)

Vrancken kwam in de commissie toelichting geven bij het rapport van de 'Commissie Grondverzet', de commissie die in opdracht van minister van Mobiliteit Lydia Peeters is nagegaan of er door de Oosterweelwerken een bijkomend risico op verdere PFOS-verontreiniging bestaat. Dat rapport is eerder deze week voorgesteld en komt tot de conclusie dat de Oosterweelwerken kunnen voortgezet worden, al formuleren de experts wel een reeks aanbevelingen om de risico's te beheersen. De leden van de onderzoekscommissie hadden een hele waslijst vragen voor Vrancken. Een van de vragen die vaak terugkeerden, was de vraag over de gebruikte normen. Vooral het feit dat enkel de "zwaarst vervuilde gronden", met PFOS-waarden boven 70 microgram per kilogram droge stof (70µg/kg ds), niet hergebruikt mogen worden, roept bij verschillende parlementsleden vragen op. Concreet stellen de experten voor die gronden te concentreren in een berm op het terrein van vervuiler 3M. Daarbij moet de grond boven en onder worden afgedekt zodat die geen impact heeft op de aanwezige bodem. Maar waarom is er niet gewerkt met een fijnmaziger of strenger normenkader? Hoe betrouwbaar is die waarde van 70 microgram? Wat als er binnen 50 jaar strengere normen nodig zijn? Enz... Professor Vrancken verdedigde zich door te stellen dat het niet aan zijn commissie was om op enkele weken tijd een nieuw normenkader uit te werken. Zo'n nieuw kader kan er enkel komen na een grondige studie. Vrancken waarschuwt ook voor de overhaaste invoering van erg strikte PFOS-normen. "Als je beslist om al het grondverzet in Vlaanderen met PFOS-waarden boven 3µg/kg droge stof in te kapselen, dan vallen er veel meer werven dan de Oosterweel stil", aldus Vrancken. "We moeten voor de volksgezondheid zeker strenger zijn, maar als je tot een nieuw normenkader wil komen, moet je kijken naar de impact op de maatschappij", klinkt het. Vrancken waarschuwt ook voor een te eenzijdige focus op de PFOS-vervuiling. "De grond voor de Oosterweel is vervuild met meer dan PFOS alleen", stelt hij, verwijzend naar de aanwezigheid van zware metalen in de grond. Tegelijk is er volgens Vrancken "geen paniek" nodig over de PFOS-vervuiling. De aanpak van de vervuiling is een "langetermijnprobleem". "Dit is geen overstroming waarbij mensen acuut en heel zwaar bedreigd worden. We moeten dit op lange termijn aanpakken. Je berekent de risico's en dan neem je als overheid maatregelen om die risico's te beperken". De leden van de onderzoekscommissie brengen vrijdagmiddag een werkbezoek. Ze brengen onder meer een bezoek aan 3M en aan de Oosterweelwerf en ze gaan ook in gesprek met de burgergroeperingen, de betrokken landbouwers en vakbonden van de arbeiders die werken aan de Oosterweel. (Belga)