De koepel van milieu- en natuurorganisaties noemt het dossier 'een belangrijk precedent voor elke werf in Vlaanderen' en vraagt om verdere verspreiding van PFOS tegen te gaan en om een saneringsplicht in de hele zone van de werken.

Volgens de BBL kan het recente arrest van de Raad van State, waardoor het grondverzet op de Oosterweelwerf is stilgelegd, niet zonder verder gevolg blijven. De vergunning voor een stortplaats moet in orde zijn, klinkt het, en uiteindelijk moet de hele werfzone worden gesaneerd.

'Graven in rotzooi'

'Het is noodzakelijk dat de Vlaamse overheid Lantis verplicht om met een doordacht saneringsplan te komen, dat de kost van de saneringen voor alle saneringstechnologieën doorrekent, inclusief de optie om een saneringsfabriek op de site te laten werken', stelt BBL. 'Daarnaast moet de overheid een nieuw normenkader opstellen, dat het milieu en de omwonenden de nodige bescherming biedt.' Tot slot is er volgens BBL nood aan een actieplan voor de sanering. 'Als we dit laten passeren, staat de deur open voor graven in rotzooi op elke werf in Vlaanderen', zegt Tycho Van Hauwaert van BBL.

De koepel van milieu- en natuurorganisaties noemt het dossier 'een belangrijk precedent voor elke werf in Vlaanderen' en vraagt om verdere verspreiding van PFOS tegen te gaan en om een saneringsplicht in de hele zone van de werken.Volgens de BBL kan het recente arrest van de Raad van State, waardoor het grondverzet op de Oosterweelwerf is stilgelegd, niet zonder verder gevolg blijven. De vergunning voor een stortplaats moet in orde zijn, klinkt het, en uiteindelijk moet de hele werfzone worden gesaneerd. 'Het is noodzakelijk dat de Vlaamse overheid Lantis verplicht om met een doordacht saneringsplan te komen, dat de kost van de saneringen voor alle saneringstechnologieën doorrekent, inclusief de optie om een saneringsfabriek op de site te laten werken', stelt BBL. 'Daarnaast moet de overheid een nieuw normenkader opstellen, dat het milieu en de omwonenden de nodige bescherming biedt.' Tot slot is er volgens BBL nood aan een actieplan voor de sanering. 'Als we dit laten passeren, staat de deur open voor graven in rotzooi op elke werf in Vlaanderen', zegt Tycho Van Hauwaert van BBL.