In zijn toespraak ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag opperde Jan Peumans (N-VA) voor een sterkere band tussen Vlaanderen en Nederland. De voorzitter van het Vlaams Parlement benadrukte het belang van onze noorderburen als derde belangrijkste handelspartner; 'In absolute cijfers exporteren we alleen meer naar Duitsland en Frankrijk. Per capita is Nederland onze belangrijkste handelspartner', aldus Peumans.

Toch was er in het verleden niet altijd even veel aandacht voor Nederland, iets wat Peumans betreurt: 'De Belgische, maar ook de Vlaamse elite heeft spijtig genoeg veel geïnvesteerd in goede relaties met onze zuiderbuur Frankrijk en veel te weinig in onze noorderbuur Nederland.'

Daarin speelt het federale niveau een remmende rol. Als voorbeeld haalde hij de afgesproken samenwerking tussen bpost en post.nl aan, volgens Peumans afgesprongen door 'contraproductieve koudwatervrees in bepaalde federale kringen'. En het Vlaamse buitenlands beleid wordt ook 'zwaar belaagd door de federale diplomatie' en is er 'sabotage' vanuit de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken.

Naast handel moet de band tussen Vlaanderen en Nederland ook sterker worden op andere gebieden, aldus Peumans. De N-VA'er pleit onder andere voor 'een nieuw elan bij de Taalunie' en 'meer samenwerkingsakkoord tussen de universiteiten'. 'Met een hernieuwde interesse voor elkaar en met nieuwe samenwerkingsverbanden ben ik ervan overtuigd dat Vlamingen en Nederlanders elkaar zullen helpen in hun streven naar welvaart en welzijn', aldus Peumans. (BELGA/JVL)

In zijn toespraak ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag opperde Jan Peumans (N-VA) voor een sterkere band tussen Vlaanderen en Nederland. De voorzitter van het Vlaams Parlement benadrukte het belang van onze noorderburen als derde belangrijkste handelspartner; 'In absolute cijfers exporteren we alleen meer naar Duitsland en Frankrijk. Per capita is Nederland onze belangrijkste handelspartner', aldus Peumans. Toch was er in het verleden niet altijd even veel aandacht voor Nederland, iets wat Peumans betreurt: 'De Belgische, maar ook de Vlaamse elite heeft spijtig genoeg veel geïnvesteerd in goede relaties met onze zuiderbuur Frankrijk en veel te weinig in onze noorderbuur Nederland.' Daarin speelt het federale niveau een remmende rol. Als voorbeeld haalde hij de afgesproken samenwerking tussen bpost en post.nl aan, volgens Peumans afgesprongen door 'contraproductieve koudwatervrees in bepaalde federale kringen'. En het Vlaamse buitenlands beleid wordt ook 'zwaar belaagd door de federale diplomatie' en is er 'sabotage' vanuit de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken. Naast handel moet de band tussen Vlaanderen en Nederland ook sterker worden op andere gebieden, aldus Peumans. De N-VA'er pleit onder andere voor 'een nieuw elan bij de Taalunie' en 'meer samenwerkingsakkoord tussen de universiteiten'. 'Met een hernieuwde interesse voor elkaar en met nieuwe samenwerkingsverbanden ben ik ervan overtuigd dat Vlamingen en Nederlanders elkaar zullen helpen in hun streven naar welvaart en welzijn', aldus Peumans. (BELGA/JVL)