Debaets wijst er evenwel op dat Brussel ook kampt met een opvoedprobleem. "Waar zijn de ouders van deze jongeren? Dezelfde vraag kon men stellen bij de voetbalrellen aan de Beurs vorig jaar. Heel wat ouders hebben geen vat op hun eigen kinderen. Ik stel vast dat we ouders moeten helpen bij hun basistaak: het opvoeden van hun kinderen en het bijbrengen van respect en verdraagzaamheid", aldus de CD&V-politica. "Specifiek in de wijk Peterbos zijn we vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met een project van buurtvaders gestart. Naar Rotterdams voorbeeld willen we de vaders meer betrekken in het opvoeden van hun kinderen. We willen van vaders opnieuw gezagsfuguren maken in hun eigen omgeving. Daartoe willen we vaders ondersteunen en de nodige vorming bieden", licht ze toe. Staatssecretaris Debaets meent dat na het noodzakelijke repressieve werk van politie en parket er moet gewerkt worden aan buurten met problemen, zoals Peterbos. "Ik geloof dat we moeten voorkomen dat de kinderen van vandaag de relschoppers van morgen worden. De oplossing daarvoor ligt in de eerste plaats bij gezagsfiguren binnen de lokale gemeenschappen, zoals vaders en moeders". (Belga)

Debaets wijst er evenwel op dat Brussel ook kampt met een opvoedprobleem. "Waar zijn de ouders van deze jongeren? Dezelfde vraag kon men stellen bij de voetbalrellen aan de Beurs vorig jaar. Heel wat ouders hebben geen vat op hun eigen kinderen. Ik stel vast dat we ouders moeten helpen bij hun basistaak: het opvoeden van hun kinderen en het bijbrengen van respect en verdraagzaamheid", aldus de CD&V-politica. "Specifiek in de wijk Peterbos zijn we vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met een project van buurtvaders gestart. Naar Rotterdams voorbeeld willen we de vaders meer betrekken in het opvoeden van hun kinderen. We willen van vaders opnieuw gezagsfuguren maken in hun eigen omgeving. Daartoe willen we vaders ondersteunen en de nodige vorming bieden", licht ze toe. Staatssecretaris Debaets meent dat na het noodzakelijke repressieve werk van politie en parket er moet gewerkt worden aan buurten met problemen, zoals Peterbos. "Ik geloof dat we moeten voorkomen dat de kinderen van vandaag de relschoppers van morgen worden. De oplossing daarvoor ligt in de eerste plaats bij gezagsfiguren binnen de lokale gemeenschappen, zoals vaders en moeders". (Belga)