De meerderheid wil het bankgeheim afschaffen.
...

De meerderheid wil het bankgeheim afschaffen. Dat zégt ze. In haar voorstel krijgt de fiscus enkel toegang tot bankgegevens wanneer er aanwijzingen zijn van belastingontduiking. Wij pleiten ervoor dat banken structureel informatie doorsturen naar de fiscus. Die kent vandaag toch ook al de inkomsten van loontrekkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden? Bovendien zal informatie over je buitenlandse bankrekeningen sowieso al worden doorgespeeld. Jullie willen ook een einde maken aan de fiscale regularisatie? Klopt. Om zwart geld uit het buitenland terug te brengen, heb je geen regularisatie nodig. Het wetboek inkomstenbelasting voorziet al in een sanctieregeling, al liggen de tarieven daar natuurlijk wel hoger. Daarbij komt nog dat met de regularisatie ook de strafrechtelijke immuniteit zou wegvallen. Géén minnelijke schikkingen meer? Wij stellen voor om die niet toe te staan in geval van zeer ernstige fiscale fraude. De meerderheidspartijen geven nu het foute signaal dat mensen die onze samenleving bewust voor miljoenen euro's oplichten nog altijd aan een gevangenisstraf kunnen ontsnappen. Jullie beweren dat de meerderheidspartijen de BBI willen verzwakken. Dat staat natuurlijk niet met zoveel woorden in hun rapport. Ze schrijven dat de fiscus 'formaliteiten en begrenzingen aan onderzoeksbevoegdheden' moet respecteren. Zo worden de mogelijkheden van de Bijzondere Belastinginspectie de facto ernstig beperkt. Want rechtspraak van het Hof van Cassatie stelt dat in sommige omstandigheden bewijsmateriaal dat niet op correcte wijze is verzameld toch kan worden gebruikt in fiscale onderzoeken. Wij willen net die rechtspraak in een wet verankeren. Er is al een akkoord over de aanbevelingen. Zijn jullie voorstellen dan geen maat voor niets? We hebben geprobeerd om met een eensgezind rapport naar buiten te komen, maar de meerderheid heeft dat geweigerd. Daarom maak ik me weinig illusies. Maar in hun stemgedrag over onze amendementen zullen de meerderheidspartijen kleur moeten bekennen. Ik ben vooral benieuwd hoe de CD&V, die zich opwerpt als de verdediger van rechtvaardige fiscaliteit, zich zal positioneren.