"De klacht die we in de zaak die ons vandaag samenbrengt, moesten behandelen, kan beschouwd worden als een test voor transparantie en daadkracht." Dat verklaarde Peter Adriaenssens, kinderpsychiater en voorzitter van de Commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in een pastorale relatie vrijdag.

"In de media werd (...) enkele keren de vraag gesteld of de Commissie wel in staat zal zijn onafhankelijk haar beslissingen te formuleren. (...) Het enige goede antwoord is ons te beoordelen op wat we doen.

Ieder dossier van seksueel misbruik in de kerk is een situatie van verlies voor ons allen. Er is meetbare schade bij slachtoffers, er moet heel wat tijd en energie besteed worden aan de besluitvorming over daders, en er is de onzichtbare kostprijs van geschonden vertrouwen. Daarom herhaal ik hier de oproep van de Commissie niet alleen aan slachtoffers maar ook aan mensen die weten dat zij de grenzen van gepast seksueel gedrag overschrijden (...) zelf (...) met ons contact te zoeken", luidt het.

"Het respect voor een slachtoffer dat de moed heeft met zijn lijden uit de geheimhouding te treden, betekent twee zaken. Enerzijds is er de verantwoordelijkheid voor de leidinggevenden alles in het werk te stellen om het slachtoffer te beschermen en de dader te stoppen. Anderzijds is er een verantwoordelijkheid voor de publieke opinie, namelijk de anonimiteit te respecteren die door het slachtoffer en diens familie gevraagd worden."

"De klacht die we in de zaak die ons vandaag samenbrengt, moesten behandelen, kan beschouwd worden als een test voor transparantie en daadkracht." Dat verklaarde Peter Adriaenssens, kinderpsychiater en voorzitter van de Commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in een pastorale relatie vrijdag. "In de media werd (...) enkele keren de vraag gesteld of de Commissie wel in staat zal zijn onafhankelijk haar beslissingen te formuleren. (...) Het enige goede antwoord is ons te beoordelen op wat we doen. Ieder dossier van seksueel misbruik in de kerk is een situatie van verlies voor ons allen. Er is meetbare schade bij slachtoffers, er moet heel wat tijd en energie besteed worden aan de besluitvorming over daders, en er is de onzichtbare kostprijs van geschonden vertrouwen. Daarom herhaal ik hier de oproep van de Commissie niet alleen aan slachtoffers maar ook aan mensen die weten dat zij de grenzen van gepast seksueel gedrag overschrijden (...) zelf (...) met ons contact te zoeken", luidt het. "Het respect voor een slachtoffer dat de moed heeft met zijn lijden uit de geheimhouding te treden, betekent twee zaken. Enerzijds is er de verantwoordelijkheid voor de leidinggevenden alles in het werk te stellen om het slachtoffer te beschermen en de dader te stoppen. Anderzijds is er een verantwoordelijkheid voor de publieke opinie, namelijk de anonimiteit te respecteren die door het slachtoffer en diens familie gevraagd worden."