Het onderzoek is toegespitst op de effecten van de zogenaamde neonicotinoïden op de hersenen van bijen. Die pesticiden worden vooral gebruikt voor de bescherming van landbouwgewassen. Ook de organofosfaten, die soms gebruikt worden bij de bestrijding van de varroamijt in bijenkorven, werden mee in het onderzoek betrokken. De wetenschappers stelden vast dat de bijen hinder ondervinden als ze worden blootgesteld aan een hoeveelheid pesticiden die ook op het terrein voorkomt. "De twee soorten pesticiden samen tonen een nog grotere negatieve impact op de hersenen van bijen en lijken het leerproces van de bijeen te belemmeren", zegt Christopher Connolly, onderzoeker aan de universiteit van het Schotse Dundee, en coauteur van het artikel dat in Nature Communications is verschenen. De studie verschijnt op een moment dat de Europese Commissie probeert om het gebruik van een aantal voor bijen schadelijke pesticiden gedurende twee jaar op te schorten. De Europese lidstaten bereikten een tweetal weken geleden evenwel geen eensgezindheid over een tijdelijk verbod op neonicotinoïden. De Europese Commissie hoopt evenwel voor deze zomer toch nog over te gaan tot een ban op de producten die mee verantwoordelijk zijn voor de slinkende bijenpopulatie. De vorsers roepen op tot een grondiger onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de schadelijke pesticiden. (TIP)

Het onderzoek is toegespitst op de effecten van de zogenaamde neonicotinoïden op de hersenen van bijen. Die pesticiden worden vooral gebruikt voor de bescherming van landbouwgewassen. Ook de organofosfaten, die soms gebruikt worden bij de bestrijding van de varroamijt in bijenkorven, werden mee in het onderzoek betrokken. De wetenschappers stelden vast dat de bijen hinder ondervinden als ze worden blootgesteld aan een hoeveelheid pesticiden die ook op het terrein voorkomt. "De twee soorten pesticiden samen tonen een nog grotere negatieve impact op de hersenen van bijen en lijken het leerproces van de bijeen te belemmeren", zegt Christopher Connolly, onderzoeker aan de universiteit van het Schotse Dundee, en coauteur van het artikel dat in Nature Communications is verschenen. De studie verschijnt op een moment dat de Europese Commissie probeert om het gebruik van een aantal voor bijen schadelijke pesticiden gedurende twee jaar op te schorten. De Europese lidstaten bereikten een tweetal weken geleden evenwel geen eensgezindheid over een tijdelijk verbod op neonicotinoïden. De Europese Commissie hoopt evenwel voor deze zomer toch nog over te gaan tot een ban op de producten die mee verantwoordelijk zijn voor de slinkende bijenpopulatie. De vorsers roepen op tot een grondiger onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de schadelijke pesticiden. (TIP)