Vandaag kan enkel het slachtoffer klacht indienen, wat vaak heel moeilijk is omwille van schaamte of intimidatie, en niet een vriend, familielid, leerkracht of directeur. Een lopende procedure voor feiten van 'belaging' eindigt bovendien bij het overlijden van het slachtoffer. Om aan deze problemen te verhelpen, werkte het liberale Kamerlid in 2013 reeds, hierin gevolgd door sp.a, een wetsvoorstel uit dat "pesten" als een apart misdrijf inschreef in het strafwetboek. De Kamer organiseerde hoorzittingen over deze wetsvoorstellen, waaruit bleek dat het niet wenselijk is een specifieke strafbaarstelling voor pesten in het strafwetboek op te nemen. Men was het er echter wel over eens dat de vereiste van het 'klachtmisdrijf' best kan worden geschrapt. Bij zo'n misdrijf is een strafrechtelijke reactie volledig afhankelijk van de wens van het slachtoffer om op te treden. Door 'belaging' niet langer als klachtmisdrijf te catalogeren, kan het Openbaar Ministerie zelf optreden, ook zonder expliciete klacht van slachtoffers, die vaak een enorme drempel ervaren om met hun probleem naar buiten te komen. Een aangifte door de omgeving van het slachtoffer kan dus al volstaan, zoals een leerkracht, ouder of leider van de jeugdbeweging. Een persoon die veroordeeld wordt voor belaging riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete van 50 tot 300 euro. "Dit is een grote stap vooruit", zegt sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée, die een gelijkaardig voorstel indiende. "Pesten kan voortaan ook bestraft worden zonder dat slachtoffers formeel klacht moeten neerleggen, maar de 'pestbewijzen' onmiskenbaar aantoonbaar zijn." Het wetsvoorstel moet nu nog door de plenaire Kamer behandeld worden. (Belga)

Vandaag kan enkel het slachtoffer klacht indienen, wat vaak heel moeilijk is omwille van schaamte of intimidatie, en niet een vriend, familielid, leerkracht of directeur. Een lopende procedure voor feiten van 'belaging' eindigt bovendien bij het overlijden van het slachtoffer. Om aan deze problemen te verhelpen, werkte het liberale Kamerlid in 2013 reeds, hierin gevolgd door sp.a, een wetsvoorstel uit dat "pesten" als een apart misdrijf inschreef in het strafwetboek. De Kamer organiseerde hoorzittingen over deze wetsvoorstellen, waaruit bleek dat het niet wenselijk is een specifieke strafbaarstelling voor pesten in het strafwetboek op te nemen. Men was het er echter wel over eens dat de vereiste van het 'klachtmisdrijf' best kan worden geschrapt. Bij zo'n misdrijf is een strafrechtelijke reactie volledig afhankelijk van de wens van het slachtoffer om op te treden. Door 'belaging' niet langer als klachtmisdrijf te catalogeren, kan het Openbaar Ministerie zelf optreden, ook zonder expliciete klacht van slachtoffers, die vaak een enorme drempel ervaren om met hun probleem naar buiten te komen. Een aangifte door de omgeving van het slachtoffer kan dus al volstaan, zoals een leerkracht, ouder of leider van de jeugdbeweging. Een persoon die veroordeeld wordt voor belaging riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete van 50 tot 300 euro. "Dit is een grote stap vooruit", zegt sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée, die een gelijkaardig voorstel indiende. "Pesten kan voortaan ook bestraft worden zonder dat slachtoffers formeel klacht moeten neerleggen, maar de 'pestbewijzen' onmiskenbaar aantoonbaar zijn." Het wetsvoorstel moet nu nog door de plenaire Kamer behandeld worden. (Belga)