De meest opvallende beslissing van de interministeriële conferentie was het bijschaven van de teststrategie. Voortaan worden tot 15 november enkel mensen met symptomen getest op het coronavirus, op enkele uitzonderingen na. Die ingreep moet de druk op de laboratoria verlichten.

De ministers bespraken echter ook de fysieke en mentale druk op de mensen in de zorgsector. Het gaat om de artsen, het ziekenhuispersoneel en de thuisverpleegkundigen als het personeel in de woon- en zorgcentra. Zij zijn al sinds de uitbraak van het virus constant in de weer.

De verschillende regeringen hebben maatregelen genomen om de belasting van het zorgpersoneel te verlagen en hen te ondersteunen, maar volgens de IMC is dat niet voldoende gebleken. Daarom beslisten de ministers tegen 28 oktober een actiegericht Health Workforce Support Plan op te maken met duidelijke prioriteiten en opdrachten voor de verschillende overheden. Het regeringscommissariaat Corona moet dat plan coördineren.

Ondertussen komen er enkele maatregelen om de dringende noden op het terrein te lenigen. Zo zouden vroedvrouwen en logopedisten in de nabije toekomst de mogelijkheid moeten krijgen om, onder bepaalde voorwaarden, stalen af nemen. Er wordt ook onderzocht hoe studenten geneeskunde of verpleegkunde kunnen worden aangeworven als jobstudenten voor deze staalafnames, of eventueel ook andere beroepen kunnen worden ingeschakeld.

De meest opvallende beslissing van de interministeriële conferentie was het bijschaven van de teststrategie. Voortaan worden tot 15 november enkel mensen met symptomen getest op het coronavirus, op enkele uitzonderingen na. Die ingreep moet de druk op de laboratoria verlichten. De ministers bespraken echter ook de fysieke en mentale druk op de mensen in de zorgsector. Het gaat om de artsen, het ziekenhuispersoneel en de thuisverpleegkundigen als het personeel in de woon- en zorgcentra. Zij zijn al sinds de uitbraak van het virus constant in de weer. De verschillende regeringen hebben maatregelen genomen om de belasting van het zorgpersoneel te verlagen en hen te ondersteunen, maar volgens de IMC is dat niet voldoende gebleken. Daarom beslisten de ministers tegen 28 oktober een actiegericht Health Workforce Support Plan op te maken met duidelijke prioriteiten en opdrachten voor de verschillende overheden. Het regeringscommissariaat Corona moet dat plan coördineren. Ondertussen komen er enkele maatregelen om de dringende noden op het terrein te lenigen. Zo zouden vroedvrouwen en logopedisten in de nabije toekomst de mogelijkheid moeten krijgen om, onder bepaalde voorwaarden, stalen af nemen. Er wordt ook onderzocht hoe studenten geneeskunde of verpleegkunde kunnen worden aangeworven als jobstudenten voor deze staalafnames, of eventueel ook andere beroepen kunnen worden ingeschakeld.