Naast de directe collega's van de besmette medewerker werd ook de rest van het personeel op het hoofdkwartier in Brussel op de hoogte gebracht. De NAVO blijft de situatie opvolgen en zal alle nodige maatregelen nemen. Er werden eerder ook al preventieve maatregelen genomen om de veiligheid van de personeelsleden en de bezoekers te waarborgen, die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een tijdelijke opschorting van reizen naar bepaalde regio's, het aanmoedigen van het personeel om van thuis te werken en de tijdelijke opschorting van groepsbezoeken aan het hoofdkwartier. "We blijven in nauw contact met de Belgische overheid", besluit het persbericht. "De NAVO beschikt over uitgebreide maatregelen en plannen rond de continuïteit van de operaties, zodat de essentiële werkzaamheden kunnen worden voortgezet." (Belga)

Naast de directe collega's van de besmette medewerker werd ook de rest van het personeel op het hoofdkwartier in Brussel op de hoogte gebracht. De NAVO blijft de situatie opvolgen en zal alle nodige maatregelen nemen. Er werden eerder ook al preventieve maatregelen genomen om de veiligheid van de personeelsleden en de bezoekers te waarborgen, die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een tijdelijke opschorting van reizen naar bepaalde regio's, het aanmoedigen van het personeel om van thuis te werken en de tijdelijke opschorting van groepsbezoeken aan het hoofdkwartier. "We blijven in nauw contact met de Belgische overheid", besluit het persbericht. "De NAVO beschikt over uitgebreide maatregelen en plannen rond de continuïteit van de operaties, zodat de essentiële werkzaamheden kunnen worden voortgezet." (Belga)