Door het nieuwe wetsontwerp van minister Bacquelaine lopen de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie plots 10 jaar onderwijspensioen of 200 euro per maand mis. Bij het verkrijgen van hun statuut werd nochtans beloofd dat die contractuele jaren zouden meetellen voor het pensioen. "We staan hier met wortels omdat die symbolisch zijn voor de belofte die hen werd voorgehouden en nu wordt weggenomen op het einde", aldus Raf De Weerdt van ACOD Onderwijs. "We hopen dat het nog goed komt en er nu een amendement ingediend wordt die de situatie rechtzet." Dat amendement moet in de Commissie Sociale Zaken of in de plenaire zitting ingediend worden door een parlementslid, bij voorkeur van de meerderheid. De hoop leeft dus nog dat de 200 euro en gepresteerde jaren niet voor niets waren. Een delegatie van vakbondsafgevaardigden werd kort ontvangen door het kabinet van de minister tijdens de manifestatie. "Ze hebben ons aangegeven dat er begrip is voor de situatie en beloftes die niet worden hard gemaakt. Maar ze hebben ook aangegeven dat het vervolg afhangt van het parlement en de parlementairen", aldus De Weerdt. (Belga)

Door het nieuwe wetsontwerp van minister Bacquelaine lopen de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie plots 10 jaar onderwijspensioen of 200 euro per maand mis. Bij het verkrijgen van hun statuut werd nochtans beloofd dat die contractuele jaren zouden meetellen voor het pensioen. "We staan hier met wortels omdat die symbolisch zijn voor de belofte die hen werd voorgehouden en nu wordt weggenomen op het einde", aldus Raf De Weerdt van ACOD Onderwijs. "We hopen dat het nog goed komt en er nu een amendement ingediend wordt die de situatie rechtzet." Dat amendement moet in de Commissie Sociale Zaken of in de plenaire zitting ingediend worden door een parlementslid, bij voorkeur van de meerderheid. De hoop leeft dus nog dat de 200 euro en gepresteerde jaren niet voor niets waren. Een delegatie van vakbondsafgevaardigden werd kort ontvangen door het kabinet van de minister tijdens de manifestatie. "Ze hebben ons aangegeven dat er begrip is voor de situatie en beloftes die niet worden hard gemaakt. Maar ze hebben ook aangegeven dat het vervolg afhangt van het parlement en de parlementairen", aldus De Weerdt. (Belga)