Het plan van het stadsbestuur om het Stedelijk Onderwijs over te hevelen naar het GO! kan volgens de vakbonden en de betrokken personeelsleden niet door de beugel. "Er zijn veel onduidelijkheden en heel wat onbeantwoorde vragen", vertelt voorzitter Dirk De Vos van VSOA-Onderwijs. "Voor ons kan het niet dat het onderwijs volledig moet opdraaien voor kosten die door andere gemeentelijke verplichtingen werden veroorzaakt." De plannen van het stadsbestuur hebben volgens De Vos een bijzonder grote impact. "Maar liefst 1.300 leerlingen en 200 personeelsleden zijn betrokken partij", klinkt het. Verwacht wordt dat het stadsbestuur de mogelijke overheveling zal behandelen op de gemeenteraad van 26 april. Die datum hebben de vakbonden alvast met rood aangestipt in hun agenda's om actie te voeren. "De stad weet intussen wat ons standpunt is", verduidelijkt Dirk De Vos. "Men moet onze woorden au sérieux nemen. Als dat niet gebeurt, zullen hardere acties het gevolg zijn. In dat geval sluit ik niet uit dat we het onderwijs lamleggen." (Belga)

Het plan van het stadsbestuur om het Stedelijk Onderwijs over te hevelen naar het GO! kan volgens de vakbonden en de betrokken personeelsleden niet door de beugel. "Er zijn veel onduidelijkheden en heel wat onbeantwoorde vragen", vertelt voorzitter Dirk De Vos van VSOA-Onderwijs. "Voor ons kan het niet dat het onderwijs volledig moet opdraaien voor kosten die door andere gemeentelijke verplichtingen werden veroorzaakt." De plannen van het stadsbestuur hebben volgens De Vos een bijzonder grote impact. "Maar liefst 1.300 leerlingen en 200 personeelsleden zijn betrokken partij", klinkt het. Verwacht wordt dat het stadsbestuur de mogelijke overheveling zal behandelen op de gemeenteraad van 26 april. Die datum hebben de vakbonden alvast met rood aangestipt in hun agenda's om actie te voeren. "De stad weet intussen wat ons standpunt is", verduidelijkt Dirk De Vos. "Men moet onze woorden au sérieux nemen. Als dat niet gebeurt, zullen hardere acties het gevolg zijn. In dat geval sluit ik niet uit dat we het onderwijs lamleggen." (Belga)