"Door een permanent tekort aan personeel ligt de werkdruk veel te hoog en wordt het einduur van de dagtaak die normaal dient te eindigen om 16 uur niet of zelden gehaald", zeggen ACOD Lokale & Regionale Besturen Oost-Vlaanderen en ACV Openbare Diensten in een persbericht. "Sommige werknemers dienden te werken tot om en bij 22 uur 's avonds." De vakbonden spreken over een terugkerend probleem en wijzen erop dat de rondes en bijhorende tonnages veel te zwaar zijn. Het opnemen van verlof blijkt ook een probleem, naast het "willekeurig" terug naar huis sturen van personeelsleden aan het begin van de dagtaak. Verder vraagt het personeel een respectvol sanctiebeleid. Bovendien kampen de ophalers met het gevoel dat ze niet gerespecteerd worden door ploegbazen en directie. Tot slot vragen parkwachters van containerparken ondersteuning om hun job te kunnen uitoefenen. De stakingsaanzegging dateert van vorige week woensdag, maar een personeelsvergadering maandagmorgen bracht geen oplossing. Volgens de vakbonden deed de directie slechts enkele vage toegevingen, waarop 87 procent van de aanwezige personeelsleden instemde met een staking. De afvalintercommunale vraagt ook dinsdag geen afval buiten te zetten en zegt dat ook containerparken gesloten zullen zijn. Morgenmiddag starten onderhandelen tussen vakbonden en directie. (Belga)

"Door een permanent tekort aan personeel ligt de werkdruk veel te hoog en wordt het einduur van de dagtaak die normaal dient te eindigen om 16 uur niet of zelden gehaald", zeggen ACOD Lokale & Regionale Besturen Oost-Vlaanderen en ACV Openbare Diensten in een persbericht. "Sommige werknemers dienden te werken tot om en bij 22 uur 's avonds." De vakbonden spreken over een terugkerend probleem en wijzen erop dat de rondes en bijhorende tonnages veel te zwaar zijn. Het opnemen van verlof blijkt ook een probleem, naast het "willekeurig" terug naar huis sturen van personeelsleden aan het begin van de dagtaak. Verder vraagt het personeel een respectvol sanctiebeleid. Bovendien kampen de ophalers met het gevoel dat ze niet gerespecteerd worden door ploegbazen en directie. Tot slot vragen parkwachters van containerparken ondersteuning om hun job te kunnen uitoefenen. De stakingsaanzegging dateert van vorige week woensdag, maar een personeelsvergadering maandagmorgen bracht geen oplossing. Volgens de vakbonden deed de directie slechts enkele vage toegevingen, waarop 87 procent van de aanwezige personeelsleden instemde met een staking. De afvalintercommunale vraagt ook dinsdag geen afval buiten te zetten en zegt dat ook containerparken gesloten zullen zijn. Morgenmiddag starten onderhandelen tussen vakbonden en directie. (Belga)