De gevangenis van Mechelen kan in principe 90 werknemers tellen. Dat zou volgens het personeel volstaan, maar onder meer door een aantal langdurige ziektegevallen zijn er momenteel nauwelijks 70 beschikbaar. Daarom wordt een vijftal nieuwe aanwervingen gevraagd. Om die eis kracht bij te zetten, werd maandag om 22 uur gestart met een 24 uursstaking. Dat leidde meteen tot spoedoverleg. De politie nam de taken van de cipiers over. Intussen heeft de directie enkele tijdelijke oplossingen voorgelegd aan de vakbondsafgevaardigden, zoals het vast in dienst nemen van twee huidige stagiairs en de komst van vier nieuwe stagiairs. "Die zullen er sowieso komen, op dat vlak zijn we gerustgesteld", zegt gewestelijk ACOD-secretaris Guy Van den Brande, die echter betwijfelt of het personeel dat voldoende zal vinden. Donderdag worden op twee personeelsvergaderingen de voorstellen van de directie voorgelegd. Dan moet blijken of er bijkomende acties volgen, zoals werken aan een zondagsregime. Dat ziet de directie alvast niet zitten. Vrijdag volgt een nieuw overlegmoment. (JDH)

De gevangenis van Mechelen kan in principe 90 werknemers tellen. Dat zou volgens het personeel volstaan, maar onder meer door een aantal langdurige ziektegevallen zijn er momenteel nauwelijks 70 beschikbaar. Daarom wordt een vijftal nieuwe aanwervingen gevraagd. Om die eis kracht bij te zetten, werd maandag om 22 uur gestart met een 24 uursstaking. Dat leidde meteen tot spoedoverleg. De politie nam de taken van de cipiers over. Intussen heeft de directie enkele tijdelijke oplossingen voorgelegd aan de vakbondsafgevaardigden, zoals het vast in dienst nemen van twee huidige stagiairs en de komst van vier nieuwe stagiairs. "Die zullen er sowieso komen, op dat vlak zijn we gerustgesteld", zegt gewestelijk ACOD-secretaris Guy Van den Brande, die echter betwijfelt of het personeel dat voldoende zal vinden. Donderdag worden op twee personeelsvergaderingen de voorstellen van de directie voorgelegd. Dan moet blijken of er bijkomende acties volgen, zoals werken aan een zondagsregime. Dat ziet de directie alvast niet zitten. Vrijdag volgt een nieuw overlegmoment. (JDH)