"De Valkeneer heeft naar onze vragen geluisterd, en heeft beloofd die door te geven aan het ministerie van Justitie", zei Michel Jacobs, federaal secretaris van het ACOD. Die vragen gaan vooral over de personeelsinkrimpingen en de overbevolking in de gevangenissen. Turtelboom zou maandag naar Luik komen voor de voorstelling van het jaarrapport van de Justitiehuizen, maar die afspraak werd geannuleerd. "De minister verkiest doof te blijven voor onze eisen", zegt Serge Deprez, permanent secretaris van ACV-openbare diensten. Deprez hekelt de druk die uitgeoefend werd op medewerkers die problemen wegens personeelsgebrek wilden signaleren. "Het kabinet van de minister heeft die agenten en afgevaardigden bedreigd met een disciplinaire procedure, en dat is onaanvaardbaar!", aldus Deprez. De vakbonden waarschuwen er ook voor dat dit nog niet het einde is. "De acties gaan crescendo gaan", zei Jacobs. "Als we niet gehoord worden, dan radicaliseert de beweging zich", voegde Deprez daaraan toe. (NICOLAS LAMBERT)

"De Valkeneer heeft naar onze vragen geluisterd, en heeft beloofd die door te geven aan het ministerie van Justitie", zei Michel Jacobs, federaal secretaris van het ACOD. Die vragen gaan vooral over de personeelsinkrimpingen en de overbevolking in de gevangenissen. Turtelboom zou maandag naar Luik komen voor de voorstelling van het jaarrapport van de Justitiehuizen, maar die afspraak werd geannuleerd. "De minister verkiest doof te blijven voor onze eisen", zegt Serge Deprez, permanent secretaris van ACV-openbare diensten. Deprez hekelt de druk die uitgeoefend werd op medewerkers die problemen wegens personeelsgebrek wilden signaleren. "Het kabinet van de minister heeft die agenten en afgevaardigden bedreigd met een disciplinaire procedure, en dat is onaanvaardbaar!", aldus Deprez. De vakbonden waarschuwen er ook voor dat dit nog niet het einde is. "De acties gaan crescendo gaan", zei Jacobs. "Als we niet gehoord worden, dan radicaliseert de beweging zich", voegde Deprez daaraan toe. (NICOLAS LAMBERT)