Dagelijks werken er 5.450 mensen aan boord van Belgische schepen. Die schepen varen soms ook voorbij gevaarlijke hotspots zoals Yemen, Syrië en de Golf van Guinee. Piraterij en kidnapping zijn er een dagelijkse dreiging. Om de schepen beter te monitoren en beveiligen heeft Open Vld-staatssecretaris De Backer een Cel Maritieme Beveiliging opgericht. Die cel bestaat uit vijf medewerkers die nauw zullen samenwerken met de douane, het leger, de scheepvaartpolitie en het Centrum voor Cybersecurity. De cel zal op permanente basis werken en ook een beroep kunnen doen op internationale diensten. Zo zal ze verdachte schepen die in de buurt komen van onze Belgische schepen monitoren en nauwe contacten onderhouden met de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV). Staatssecretaris De Backer: "de Cel zal dus Belgische schepen en hun 5.450 zeevarenden aan boord wereldwijd bijstaan met beveiliging tegen piraterij, gewelddaden en cybercriminaliteit". "Een Belgisch schip in een gevarenzone wordt beschouwd als een patiënt op intensieve zorgen: het wordt continu opgevolgd en gemonitord tot alle risico's geweken zijn. Via satelliet surveillance, een noodnummer dat 24/7 bemand is, een nieuw scherm dat realtime informatie geeft wie zich waar bevindt verliezen we onze Belgische schepen geen minuut uit het oog", aldus De Backer. De kapitein op het schip zal ook een zogenaamd 'Silent Alarm' kunnen activeren, een stil alarm bij een eventuele aanval van piraten en/of terroristen. "Zo kunnen we snel schakelen om de juiste diensten, ook in het buitenland, op te trommelen om de juiste maatregelen te nemen en schepen beter te beveiligen", aldus De Backer. (Belga)

Dagelijks werken er 5.450 mensen aan boord van Belgische schepen. Die schepen varen soms ook voorbij gevaarlijke hotspots zoals Yemen, Syrië en de Golf van Guinee. Piraterij en kidnapping zijn er een dagelijkse dreiging. Om de schepen beter te monitoren en beveiligen heeft Open Vld-staatssecretaris De Backer een Cel Maritieme Beveiliging opgericht. Die cel bestaat uit vijf medewerkers die nauw zullen samenwerken met de douane, het leger, de scheepvaartpolitie en het Centrum voor Cybersecurity. De cel zal op permanente basis werken en ook een beroep kunnen doen op internationale diensten. Zo zal ze verdachte schepen die in de buurt komen van onze Belgische schepen monitoren en nauwe contacten onderhouden met de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV). Staatssecretaris De Backer: "de Cel zal dus Belgische schepen en hun 5.450 zeevarenden aan boord wereldwijd bijstaan met beveiliging tegen piraterij, gewelddaden en cybercriminaliteit". "Een Belgisch schip in een gevarenzone wordt beschouwd als een patiënt op intensieve zorgen: het wordt continu opgevolgd en gemonitord tot alle risico's geweken zijn. Via satelliet surveillance, een noodnummer dat 24/7 bemand is, een nieuw scherm dat realtime informatie geeft wie zich waar bevindt verliezen we onze Belgische schepen geen minuut uit het oog", aldus De Backer. De kapitein op het schip zal ook een zogenaamd 'Silent Alarm' kunnen activeren, een stil alarm bij een eventuele aanval van piraten en/of terroristen. "Zo kunnen we snel schakelen om de juiste diensten, ook in het buitenland, op te trommelen om de juiste maatregelen te nemen en schepen beter te beveiligen", aldus De Backer. (Belga)