Het Hof sprak zich uit over een prejudiciële vraag van de Arbeidsrechtbank van Brussel over een inwoonster van Molenbeek. Haar mutualiteit vroeg een terugbetaling ten belope van 50 euro per maand nadat gebleken was dat ze per vergissing uitkeringen had ontvangen waarop ze geen recht had. De vrouw, een Portugese, wist niet dat ze geen recht had op het geld. Bovendien had ze haar nationaliteit niet verhuld, en al evenmin de datum van haar aankomst in België en het feit dat ze slechts twee maanden had gewerkt vooraleer ze arbeidsongeschikt verklaard werd. De wetgeving eist echter dat men minstens 400 uren arbeid verricht gedurende de zes maanden voorafgaand aan het begin van de arbeidsongeschiktheid. De regering steunde voor het Hof de vraag tot terugbetaling. Ze wees erop dat juridische onzekerheid over de terugvordering een potentieel hoge kost voor de sociale zekerheid kan hebben, maar het Hof volgde dat argument niet. De terugvordering is weliswaar legitiem wanneer het gaat om vakantiegeld, zoals het Hof eerder al besloot, maar niet voor invaliditeitsuitkeringen. Bij deze uitkeringen gaat het immers om "een vervangingsinkomen dat elke maand wordt uitbetaald, zodat zij in de meeste gevallen het grootste deel vormen van het maandelijkse budget van de sociaal verzekerde die ertoe gerechtigd is". (KAV)

Het Hof sprak zich uit over een prejudiciële vraag van de Arbeidsrechtbank van Brussel over een inwoonster van Molenbeek. Haar mutualiteit vroeg een terugbetaling ten belope van 50 euro per maand nadat gebleken was dat ze per vergissing uitkeringen had ontvangen waarop ze geen recht had. De vrouw, een Portugese, wist niet dat ze geen recht had op het geld. Bovendien had ze haar nationaliteit niet verhuld, en al evenmin de datum van haar aankomst in België en het feit dat ze slechts twee maanden had gewerkt vooraleer ze arbeidsongeschikt verklaard werd. De wetgeving eist echter dat men minstens 400 uren arbeid verricht gedurende de zes maanden voorafgaand aan het begin van de arbeidsongeschiktheid. De regering steunde voor het Hof de vraag tot terugbetaling. Ze wees erop dat juridische onzekerheid over de terugvordering een potentieel hoge kost voor de sociale zekerheid kan hebben, maar het Hof volgde dat argument niet. De terugvordering is weliswaar legitiem wanneer het gaat om vakantiegeld, zoals het Hof eerder al besloot, maar niet voor invaliditeitsuitkeringen. Bij deze uitkeringen gaat het immers om "een vervangingsinkomen dat elke maand wordt uitbetaald, zodat zij in de meeste gevallen het grootste deel vormen van het maandelijkse budget van de sociaal verzekerde die ertoe gerechtigd is". (KAV)