"Zolang zij hun beloftes niet nakomen om het terrorisme af te zweren en de gewelddadige aanvallen op het Afghaanse leger te staken, is het zeer moeilijk in te zien hoe via onderhandelingen tot een regeling kan worden gekomen", verklaart woordvoerder John Kirby. De Amerikaanse president Joe Biden liet al weten dat hij de in februari ondertekende overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de taliban opnieuw wil bekijken, om te "beoordelen" of de taliban hun verbintenissen nakomen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had donderdag een telefoongesprek met zijn Afghaanse evenknie. Daarin herhaalde hij dat voornemen. De Verenigde Staten ondertekenden in februari vorig jaar een vredesakkoord met de taliban, dat de weg vrijmaakte voor een terugtrekking van alle internationale troepen uit het land. In ruil moeten de taliban garanties geven op het vlak van veiligheid. De VS trok al een deel van de troepen terug. Momenteel zijn er nog zo'n 2.500 Amerikaanse manschappen in Afghanistan. Ondertussen voert de Afghaanse regering sinds september vredesonderhandelingen met de taliban. Bedoeling is om een einde te maken aan oorlog die al jaren duurt. Het blijft onrustig in het land. De taliban weigeren over te gaan tot een staakt-het-vuren. (Belga)

"Zolang zij hun beloftes niet nakomen om het terrorisme af te zweren en de gewelddadige aanvallen op het Afghaanse leger te staken, is het zeer moeilijk in te zien hoe via onderhandelingen tot een regeling kan worden gekomen", verklaart woordvoerder John Kirby. De Amerikaanse president Joe Biden liet al weten dat hij de in februari ondertekende overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de taliban opnieuw wil bekijken, om te "beoordelen" of de taliban hun verbintenissen nakomen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had donderdag een telefoongesprek met zijn Afghaanse evenknie. Daarin herhaalde hij dat voornemen. De Verenigde Staten ondertekenden in februari vorig jaar een vredesakkoord met de taliban, dat de weg vrijmaakte voor een terugtrekking van alle internationale troepen uit het land. In ruil moeten de taliban garanties geven op het vlak van veiligheid. De VS trok al een deel van de troepen terug. Momenteel zijn er nog zo'n 2.500 Amerikaanse manschappen in Afghanistan. Ondertussen voert de Afghaanse regering sinds september vredesonderhandelingen met de taliban. Bedoeling is om een einde te maken aan oorlog die al jaren duurt. Het blijft onrustig in het land. De taliban weigeren over te gaan tot een staakt-het-vuren. (Belga)