Pensioenshervorming voorziet wel daling voor werkloze vijftigplusser

04/09/17 om 19:20 - Bijgewerkt om 19:19

Bron: Belga

De wetteksten over de pensioenhervorming die momenteel bij de Raad van State voorliggen, voorzien wel degelijk dat een vijftigplusser na een jaar werkloosheid terugvalt op een basisbedrag. Dat blijkt uit een mededeling van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Pensioenshervorming voorziet wel daling voor werkloze vijftigplusser

DANIEL BACQUELAINE De pensioenval is een oud zeer dat door de afkoop van studiejaren opnieuw onder de aandacht komt. © BI

In hun huidige vorm voorzien deze ontwerpen geen uitzonderingen voor de werklozen die ouder zijn dan vijftig jaar. Indien een werkloze die ouder is dan vijftig jaar zich niet kan beroepen op een uitzondering om te ontsnappen aan de degressiviteit die werd ingesteld door de vorige regering, zullen zijn rechten worden berekend in de tweede periode op basis van het minimumjaarrecht', luidt het in de verduidelijking. Die tweede periode gaat van start na twaalf maanden werkloosheid.

De minister preciseert dat de hervorming van de berekening van pensioenrechten die tijdens de tweede periode werkloosheid werden opgebouwd en tijdens de periodes van brugpensioen, veel uitzonderingen voorziet. De hervorming geldt ook enkel voor pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2019 zullen ingaan en heeft enkel betrekking op de gewerkte of gelijkgestelde periodes na 1 januari 2017.

Indien iemand 140 euro bruto minder pensioen zal krijgen, dan gaat het volgens Bacquelaine om werknemers die tijdens hun laatste job een loon kregen dat boven het plafond van 54.648,70 euro lag en die zonder onderbreking in de tweede en derde periode van werkloosheid zijn gebleven gedurende minstens vier jaar.

Anderzijds vrijwaart de berekening van de pensioenen op basis van het minimumjaarrecht, de werknemers van wie het laagste loon lager lag dan 23.841,73 euro op jaarbasis. De laagste lonen worden dus volledig gevrijwaard, aldus de minister.

De vraag of de beslissing nu al dan niet genomen was, zorgde zondag voor een pittig debat tussen partijvoorzitters Gwendolyn Rutten (Open Vld) en John Crombez (sp.a). Regeringspartners N-VA en CD&V stelden maandag dat over dit punt nog geen beslissing is genomen. De woordvoerder van de premier benadrukt dat de regering op de superministerraad geen beslissing heeft genomen over de pensioenen.

Wel heeft minister Bacquelaine een punt over de gelijkgestelde periodes voorgelegd aan de Raad van State, maar moet dat nog terugkeren naar de regeringstafel. 'Gaat de regering de pensioenen altijd maar moeilijker en slechter blijven maken?', reageert sp.a-voorzitter Crombez.

Hij herinnert daarbij aan eerdere beslissingen, zoals de afbouw van de gelijkgeschakelde periodes en de afschaffing van de pensioenbonus. 'En nu is de regering het niet eens over wat ze beslist heeft. Het begint echt zo'n soep te worden. De bevolking heeft nood aan stabiliteit. Daarom moeten de experten van de pensioencommissie opnieuw samenkomen om een globale visie rond kwaliteitsvolle pensioenen uit te tekenen'.

Crombez merkt op dat Open Vld-voorzitster zondag staalhard ontkende dat deze beslissing was genomen, 'maar uiteindelijk blijkt dat de regering afbouw na afbouw doorvoert aan de pensioenen'. Groen-Kamerlid Kristof Calvo wil dat minister Bacquelaine nog deze week tekst en uitleg komt geven in het parlement. 'De chaos en onduidelijkheid moeten stoppen', aldus Calvo.

Hij wil echter vooral dat premier Michel de 'pestmaatregel' eenvoudigweg intrekt. 'Minister Bacquelaine bevestigt nu immers dat de regering aan de pensioenen wil zitten van de meest kwetsbare groep ouderen op de arbeidsmarkt'.

Onze partners