De meningen van de sociale partners over de pensioenhervorming blijven mijlenver uit mekaar liggen. Dat bleek tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Sociale Zaken, die de oppositie vorige week had afgedwongen. De vakbonden laten geen spaander heel van het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar, terwijl de werkgevers wel meestappen in het verhaal.

'Voorspelbaar'

"Deze hoorzitting verliep vrij voorspelbaar", vatte Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) de verschillende standpunten samen. Hij noemde de uiteenzettingen ook "bizar". "Alsof jullie geen gedeelde belangen hebben. De werkgevers hebben weinig of niets over werkbaar werk gezegd, terwijl de werknemers amper over de financiële factuur van de vergrijzing spraken."

De hoorzitting was een toegift aan de oppositie, aan het einde van de marathonzitting dinsdagnacht, waarbij de meerderheid had geprobeerd de pensioenhervorming door de commissie te krijgen. Dinsdag 30 juni gaat de bespreking voort met de artikelsgewijze bespreking.

Gezondheid

Intussen mochten vakbonden, werkgevers, pensioenexpert Michel Jadot en de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen hun licht over de regeringsplannen laten schijnen. Op de werkgeversbanken benadrukten Marie-Noëlle Vanderhoven (VBO) en Caroline Deiteren (Unizo) het belang van de hervorming om de betaalbaarheid van de pensioenen te garanderen. Bij de werknemers schermden Sabine Slegers (ACLVB), Jean-François Tamellini (ABVV) en Luc Hamelinck (ACV) met tal van cijfers om de onzin van de maatregelen te benadrukken.

Tamellini stelde dat de hogere pensioenleeftijd de gezondheid van de werknemers zal schaden en elders in de sociale zekerheid zal leiden tot hogere uitgaven. Haemelinck rekende voor dat 25 procent van de vrouwen en 15 procent van de mannen tot de wettelijke pensioenleeftijd zullen moeten werken.

'Spanningsveld'

Opvallend was dat Unizo aandacht vroeg voor het "spanningsveld" tussen mensen die effectief aan het werk zijn aan het einde van hun loopbaan en mensen die dan in een regime van gelijkgestelde periodes vallen. Deiteren merkte op dat die gelijkgestelde perioden niet bestaan voor zelfstandigen en dat het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd dat spanningsveld nog zal vergroten. De ingreep zal immers geen impact hebben voor wie onder een gelijkgestelde periode valt. Zij blijven hun rechten intussen opbouwen. Ook de afschaffing van de pensioenbonus had volgens Deiteren hetzelfde effect.

Jadot drong aan op transparantie. "De mensen begrijpen niet altijd waar ze recht op hebben", aldus de expert. Ook benadrukte hij dat er nood is aan soepelheid bij de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan. Jadot verwees naar enquêtes waaruit zou blijken dat werknemers op een zelf gekozen moment met pensioen willen kunnen vertrekken, vrouwen meer dan mannen. "Eerder dan het financiële is welzijn op het werk van belang".

Onduidelijkheid

Peter De Roover (N-VA) meende dat de vork waarbinnen mensen met pensioen gaan, niet zozeer verdwijnt, maar veeleer opschuift. Sonja Becq (CD&V) was het eens met de roep om transparantie. "Er bestaat heel veel onduidelijkheid bij de mensen. Alsof iedereen tot 67 jaar zal moeten werken. Dat is niet waar". Egbert Lachaert (Open VLD) vroeg dan weer extra oog te hebben voor de laagte van sommige zelfstandigenpensioenen, als gevolg van het ontbreken van gelijkgestelde periodes.

Jadot wilde overigens de budgettaire uitdagingen van de vergrijzing niet onderschatten, maar ook niet overschatten. Dat we "recht op een muur zouden afstevenen", vindt hij wat overdreven. VBO-vertegenwoordigster Vanderhoven was het daar zichtbaar niet mee eens. (Belga/WB)

De meningen van de sociale partners over de pensioenhervorming blijven mijlenver uit mekaar liggen. Dat bleek tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Sociale Zaken, die de oppositie vorige week had afgedwongen. De vakbonden laten geen spaander heel van het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar, terwijl de werkgevers wel meestappen in het verhaal."Deze hoorzitting verliep vrij voorspelbaar", vatte Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) de verschillende standpunten samen. Hij noemde de uiteenzettingen ook "bizar". "Alsof jullie geen gedeelde belangen hebben. De werkgevers hebben weinig of niets over werkbaar werk gezegd, terwijl de werknemers amper over de financiële factuur van de vergrijzing spraken." De hoorzitting was een toegift aan de oppositie, aan het einde van de marathonzitting dinsdagnacht, waarbij de meerderheid had geprobeerd de pensioenhervorming door de commissie te krijgen. Dinsdag 30 juni gaat de bespreking voort met de artikelsgewijze bespreking. Intussen mochten vakbonden, werkgevers, pensioenexpert Michel Jadot en de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen hun licht over de regeringsplannen laten schijnen. Op de werkgeversbanken benadrukten Marie-Noëlle Vanderhoven (VBO) en Caroline Deiteren (Unizo) het belang van de hervorming om de betaalbaarheid van de pensioenen te garanderen. Bij de werknemers schermden Sabine Slegers (ACLVB), Jean-François Tamellini (ABVV) en Luc Hamelinck (ACV) met tal van cijfers om de onzin van de maatregelen te benadrukken. Tamellini stelde dat de hogere pensioenleeftijd de gezondheid van de werknemers zal schaden en elders in de sociale zekerheid zal leiden tot hogere uitgaven. Haemelinck rekende voor dat 25 procent van de vrouwen en 15 procent van de mannen tot de wettelijke pensioenleeftijd zullen moeten werken. Opvallend was dat Unizo aandacht vroeg voor het "spanningsveld" tussen mensen die effectief aan het werk zijn aan het einde van hun loopbaan en mensen die dan in een regime van gelijkgestelde periodes vallen. Deiteren merkte op dat die gelijkgestelde perioden niet bestaan voor zelfstandigen en dat het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd dat spanningsveld nog zal vergroten. De ingreep zal immers geen impact hebben voor wie onder een gelijkgestelde periode valt. Zij blijven hun rechten intussen opbouwen. Ook de afschaffing van de pensioenbonus had volgens Deiteren hetzelfde effect. Jadot drong aan op transparantie. "De mensen begrijpen niet altijd waar ze recht op hebben", aldus de expert. Ook benadrukte hij dat er nood is aan soepelheid bij de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan. Jadot verwees naar enquêtes waaruit zou blijken dat werknemers op een zelf gekozen moment met pensioen willen kunnen vertrekken, vrouwen meer dan mannen. "Eerder dan het financiële is welzijn op het werk van belang". Peter De Roover (N-VA) meende dat de vork waarbinnen mensen met pensioen gaan, niet zozeer verdwijnt, maar veeleer opschuift. Sonja Becq (CD&V) was het eens met de roep om transparantie. "Er bestaat heel veel onduidelijkheid bij de mensen. Alsof iedereen tot 67 jaar zal moeten werken. Dat is niet waar". Egbert Lachaert (Open VLD) vroeg dan weer extra oog te hebben voor de laagte van sommige zelfstandigenpensioenen, als gevolg van het ontbreken van gelijkgestelde periodes. Jadot wilde overigens de budgettaire uitdagingen van de vergrijzing niet onderschatten, maar ook niet overschatten. Dat we "recht op een muur zouden afstevenen", vindt hij wat overdreven. VBO-vertegenwoordigster Vanderhoven was het daar zichtbaar niet mee eens. (Belga/WB)