"Als een politieagent als zwaar beroep wordt bestempeld, waarom zou een agent van een beveiligingsfirma daar dan geen recht op hebben", klinkt het in werkgeverskringen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is alvast ongerust. "Het feit dat redelijk wat ambtenarenfuncties als 'zwaar beroep' gekwalificeerd kunnen worden, heeft een groot spillover-effect op de private sector. Dat is zeker en vast een bezorgdheid. Als we de lijn immers doortrekken, kan dit leiden tot een uitholling van de eerdere hervormingen. We zullen het akkoord en de lijst van beroepen dan ook nader bestuderen, met het oog op de gevolgen voor de private sector." Die bezorgdheid leeft ook bij ondernemersorganisatie Unizo. De werkgeversorganisatie is voorstander van het werken met criteria in plaats van met dergelijke "brede" beroepsgroepen zoals in de publieke sector, zegt Caroline Deiteren van Unizo. "We kunnen ons niet engageren om hetzelfde te doen in de privésector". (Belga)

"Als een politieagent als zwaar beroep wordt bestempeld, waarom zou een agent van een beveiligingsfirma daar dan geen recht op hebben", klinkt het in werkgeverskringen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is alvast ongerust. "Het feit dat redelijk wat ambtenarenfuncties als 'zwaar beroep' gekwalificeerd kunnen worden, heeft een groot spillover-effect op de private sector. Dat is zeker en vast een bezorgdheid. Als we de lijn immers doortrekken, kan dit leiden tot een uitholling van de eerdere hervormingen. We zullen het akkoord en de lijst van beroepen dan ook nader bestuderen, met het oog op de gevolgen voor de private sector." Die bezorgdheid leeft ook bij ondernemersorganisatie Unizo. De werkgeversorganisatie is voorstander van het werken met criteria in plaats van met dergelijke "brede" beroepsgroepen zoals in de publieke sector, zegt Caroline Deiteren van Unizo. "We kunnen ons niet engageren om hetzelfde te doen in de privésector". (Belga)