Om zo'n advies te kunnen vragen, en de behandeling van het voorstel tussen even in de koelkast te doen verdwijnen, zijn 50 Kamerzetels nodig. De liberale partijen komen daar samen lang niet aan. Open Vld keek expliciet naar N-VA om alsnog de vraag te steunen, maar fractieleider Peter De Roover legde uit dat de Vlaamse liberalen dat enkel aan zichzelf te danken hebben. In principe zou N-VA de vraag immers ongerechtvaardigd vinden. Maar bij de bespreking van het voorstel in de bevoegde Kamercommissie was echter afgesproken dat er een tweede lezing in commissie zou plaatsvinden, op voorwaarde dat er nadien geen 'vertragingsmanoeuvres' zouden volgen. Indien Open Vld toen had gezegd dat een advies aan de Raad van State daar niet mocht onder vallen, "dan had u in ons een bondgenoot gevonden. Nu is het echter onmogelijk jullie te volgen", zei De Roover. Op een aantal andere banken was men not amused dat Van Quickenborne hen verweet een lobby achterna te lopen. "Dat is grof", vond Kristof Calvo (Groen). "Zij zijn voor onze welvaart onder de grond gekropen. We kunnen van mening verschillen over vanalles, maar niet over de verdiensten van de mijnwerkers voor ons land". Door het wegstemmen van de vraag zal het voorstel later op de dag wellicht groen licht krijgen. Tijdens het vragenuurtje had minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine eveneens aangegeven dat het normaal zou zijn advies te vragen aan de Raad van State, omdat de retroactiviteit in de wet juridisch problematisch zou zijn. "Het wetsvoorstel vormt een enorm probleem voor de administratie die bijna 8.000 dossiers zou moeten manueel herzien en zou de Federale Pensioendienst in moeilijkheden brengen voor zijn basisopdrachten die de toekenning en de betaling van de pensioenen zijn", zei de minister. "De voorgestelde herwaardering zou gemiddeld overeenstemmen met een cheque van 25.000 euro aan elke voormalige mijnwerker en zou een kost met zich mee brengen van meer dan 200 miljoen euro. Kunnen we in coronatijden de toekenning van een dergelijk voordeel aanvaarden? Onze eerste opdracht bestaat uit het verdedigen van het algemeen belang en niet het zwichten voor het één of andere eigenbelang". (Belga)

Om zo'n advies te kunnen vragen, en de behandeling van het voorstel tussen even in de koelkast te doen verdwijnen, zijn 50 Kamerzetels nodig. De liberale partijen komen daar samen lang niet aan. Open Vld keek expliciet naar N-VA om alsnog de vraag te steunen, maar fractieleider Peter De Roover legde uit dat de Vlaamse liberalen dat enkel aan zichzelf te danken hebben. In principe zou N-VA de vraag immers ongerechtvaardigd vinden. Maar bij de bespreking van het voorstel in de bevoegde Kamercommissie was echter afgesproken dat er een tweede lezing in commissie zou plaatsvinden, op voorwaarde dat er nadien geen 'vertragingsmanoeuvres' zouden volgen. Indien Open Vld toen had gezegd dat een advies aan de Raad van State daar niet mocht onder vallen, "dan had u in ons een bondgenoot gevonden. Nu is het echter onmogelijk jullie te volgen", zei De Roover. Op een aantal andere banken was men not amused dat Van Quickenborne hen verweet een lobby achterna te lopen. "Dat is grof", vond Kristof Calvo (Groen). "Zij zijn voor onze welvaart onder de grond gekropen. We kunnen van mening verschillen over vanalles, maar niet over de verdiensten van de mijnwerkers voor ons land". Door het wegstemmen van de vraag zal het voorstel later op de dag wellicht groen licht krijgen. Tijdens het vragenuurtje had minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine eveneens aangegeven dat het normaal zou zijn advies te vragen aan de Raad van State, omdat de retroactiviteit in de wet juridisch problematisch zou zijn. "Het wetsvoorstel vormt een enorm probleem voor de administratie die bijna 8.000 dossiers zou moeten manueel herzien en zou de Federale Pensioendienst in moeilijkheden brengen voor zijn basisopdrachten die de toekenning en de betaling van de pensioenen zijn", zei de minister. "De voorgestelde herwaardering zou gemiddeld overeenstemmen met een cheque van 25.000 euro aan elke voormalige mijnwerker en zou een kost met zich mee brengen van meer dan 200 miljoen euro. Kunnen we in coronatijden de toekenning van een dergelijk voordeel aanvaarden? Onze eerste opdracht bestaat uit het verdedigen van het algemeen belang en niet het zwichten voor het één of andere eigenbelang". (Belga)