"Bijna 815.000 burgers zullen vanaf 1 januari profiteren van de verhoging van hun pensioen. Het minimumpensioen en de IGO-uitkering zijn essentiële instrumenten om armoede bij ouderen te bestrijden en om hun koopkracht te behouden", benadrukt Lalieux in een persmededeling. De verhoging van het minimumensioen tot 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan, zoals voorzien in het regeerakkoord, gaat op voor werknemers, zelfstandigen en statutaire ambtenaren. Dit gaat over meer dan 706.000 begunstigden. 106.000 mensen zullen genieten van de verhoging van de IGO-uitkering. De maatregel kost bijna twee miljard euro, die wordt besteed aan de verhoging van de laagste pensioenen, naast automatische indexering en de welvaartsenveloppe. De verhoging wordt in vier fases uitgevoerd in de komende vier jaar, met telkens een verhoging op 1 januari. Voor alleenstaanden zullen de brutobedragen van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan aan het einde van de legislatuur 1.580 euro per maand bedragen, wat neerkomt op een stijging met 292 euro per maand voor een loontrekkende of zelfstandige en 190 euro per maand voor een wettelijk ambtenaar. Voor mensen met een gezin stijgt het minimumpensioen tot 1.979 euro per maand, wat een stijging met 365 euro per maand voor een loontrekkende of zelfstandige en 238 euro per maand voor een ambtenaar betekent. De IGO-uitkering in bruto basisbedrag zal aan het einde van de legislatuur 983 euro per maand bedragen voor mensen in een gezinssituatie, ofwel een verhoging van 213 euro per maand. Tenslotte heeft de regering ook besloten om het loonplafond voor de berekening van het wettelijk pensioen van loontrekkenden geleidelijk te verhogen. Dat zal met 9,86 procent stijgen tegen 2024. (Belga)

"Bijna 815.000 burgers zullen vanaf 1 januari profiteren van de verhoging van hun pensioen. Het minimumpensioen en de IGO-uitkering zijn essentiële instrumenten om armoede bij ouderen te bestrijden en om hun koopkracht te behouden", benadrukt Lalieux in een persmededeling. De verhoging van het minimumensioen tot 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan, zoals voorzien in het regeerakkoord, gaat op voor werknemers, zelfstandigen en statutaire ambtenaren. Dit gaat over meer dan 706.000 begunstigden. 106.000 mensen zullen genieten van de verhoging van de IGO-uitkering. De maatregel kost bijna twee miljard euro, die wordt besteed aan de verhoging van de laagste pensioenen, naast automatische indexering en de welvaartsenveloppe. De verhoging wordt in vier fases uitgevoerd in de komende vier jaar, met telkens een verhoging op 1 januari. Voor alleenstaanden zullen de brutobedragen van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan aan het einde van de legislatuur 1.580 euro per maand bedragen, wat neerkomt op een stijging met 292 euro per maand voor een loontrekkende of zelfstandige en 190 euro per maand voor een wettelijk ambtenaar. Voor mensen met een gezin stijgt het minimumpensioen tot 1.979 euro per maand, wat een stijging met 365 euro per maand voor een loontrekkende of zelfstandige en 238 euro per maand voor een ambtenaar betekent. De IGO-uitkering in bruto basisbedrag zal aan het einde van de legislatuur 983 euro per maand bedragen voor mensen in een gezinssituatie, ofwel een verhoging van 213 euro per maand. Tenslotte heeft de regering ook besloten om het loonplafond voor de berekening van het wettelijk pensioen van loontrekkenden geleidelijk te verhogen. Dat zal met 9,86 procent stijgen tegen 2024. (Belga)