De Duitse autoriteiten hebben altijd geweigerd die lijst aan hun Belgische collega's over te maken. De geamendeerde tekst mikt ook op een Belgisch-Duitse wetenschappelijke commissie die het zou mogelijk maken de officiële klip te omzeilen. Het amendement suggereert voorts dat ons land de lijst met veroordeelde collaborateurs zou bezorgen aan de Duitsers, waardoor een kruising van de lijsten een oplossing zou kunnen bieden. Indien Duitsland het been zou stijf houden, kan de Kamer die na de verkiezingen van 26 mei wordt hernieuwd, het dossier opnieuw in handen nemen. Het is niet geheel duidelijk hoeveel mensen in ons land, die veroordeeld zijn voor collaboratie, nog steeds een pensioen van de Duitse autoriteiten krijgen. Volgens sommige bronnen zijn het er iets meer dan 20, anderen hebben het over 18. Na de oorlog werden zowat 80.000 burgers schuldig bevonden aan collaboratie en oorlogsmisdaden door Belgische rechtbanken. Sommigen onder hen konden voordelen halen uit decreten die door Adolf Hitler werden ondertekend. N-VA onthield zich, terwijl Vlaams Belang en Vuye & Wouters tegen stemden. (Belga)

De Duitse autoriteiten hebben altijd geweigerd die lijst aan hun Belgische collega's over te maken. De geamendeerde tekst mikt ook op een Belgisch-Duitse wetenschappelijke commissie die het zou mogelijk maken de officiële klip te omzeilen. Het amendement suggereert voorts dat ons land de lijst met veroordeelde collaborateurs zou bezorgen aan de Duitsers, waardoor een kruising van de lijsten een oplossing zou kunnen bieden. Indien Duitsland het been zou stijf houden, kan de Kamer die na de verkiezingen van 26 mei wordt hernieuwd, het dossier opnieuw in handen nemen. Het is niet geheel duidelijk hoeveel mensen in ons land, die veroordeeld zijn voor collaboratie, nog steeds een pensioen van de Duitse autoriteiten krijgen. Volgens sommige bronnen zijn het er iets meer dan 20, anderen hebben het over 18. Na de oorlog werden zowat 80.000 burgers schuldig bevonden aan collaboratie en oorlogsmisdaden door Belgische rechtbanken. Sommigen onder hen konden voordelen halen uit decreten die door Adolf Hitler werden ondertekend. N-VA onthield zich, terwijl Vlaams Belang en Vuye & Wouters tegen stemden. (Belga)