De Vlaamse Waterweg zal samen het Waterbouwkundig Laboratorium de overstromingsrisico's via impactanalyses en simulaties verder in kaart brengen. Ook in het Demerbekken en in mindere mate in het Netebekken en het Dijle- en Zennebekken traden er immers extreme rivierafvoeren en waterpeilen op. "Het is duidelijk dat we aan een ruimere ramp ontsnapt zijn", zegt Peeters. "Een extreme waterbom zoals in Wallonië zou ook bij ons dramatische gevolgen hebben." Het onderzoek moet duidelijk maken waar er investeringen nodig zijn. Peeters wil de historische achterstand wegwerken. De totale kost van de waterbeheersingsprojecten die nog op stapel staan, is geraamd op 1,3 miljard euro. Dat is zowat even veel als de maatschappelijke kost in Wallonië na de waterbom, rekent de minister voor. De schade van de extreme regenval van juli in Vlaanderen wordt geschat op 90 tot 123 miljoen euro. De schade voor de Vlaamse Waterweg bedraagt 7 miljoen. (Belga)

De Vlaamse Waterweg zal samen het Waterbouwkundig Laboratorium de overstromingsrisico's via impactanalyses en simulaties verder in kaart brengen. Ook in het Demerbekken en in mindere mate in het Netebekken en het Dijle- en Zennebekken traden er immers extreme rivierafvoeren en waterpeilen op. "Het is duidelijk dat we aan een ruimere ramp ontsnapt zijn", zegt Peeters. "Een extreme waterbom zoals in Wallonië zou ook bij ons dramatische gevolgen hebben." Het onderzoek moet duidelijk maken waar er investeringen nodig zijn. Peeters wil de historische achterstand wegwerken. De totale kost van de waterbeheersingsprojecten die nog op stapel staan, is geraamd op 1,3 miljard euro. Dat is zowat even veel als de maatschappelijke kost in Wallonië na de waterbom, rekent de minister voor. De schade van de extreme regenval van juli in Vlaanderen wordt geschat op 90 tot 123 miljoen euro. De schade voor de Vlaamse Waterweg bedraagt 7 miljoen. (Belga)