In De Ochtend op Radio 1 gaf Kris Peeters meer tekst en uitleg bij de lopende begrotingsgesprekken. Ondertussen wordt er weer gepraat na de crisette van gisteren, toen Peeters het topoverleg plots had verlaten. Er zou ondertussen een akkoord zijn over de begroting, maar nog niet over de geplande hervormingen. Daarover wordt de komende uren en dagen verder onderhandeld.

'Er moeten nog een aantal knopen worden doorgehakt", zei Kris Peeters, die liet verstaan dat de meerwaardebelastinge op aandelen nog steeds op tafel ligt. 'Het is voor iedereen duidelijk dat een rechtvaardige fiscaliteit voor ons belangrijk is, en ik hoop dat ook de andere partijen binnen de regering daar samen met ons een oplossing voor kunnen vinden.'

Peeters mindert zijn toon niet. 'We zullen zien waar we uitkomen, maar we gaan ervan uit dat de andere partijen zich hier achter zullen stellen.'

De christendemocraten voeren nu de forcing op het dossier omdat het heel onwaarschijnlijk is dat er tijdens volgende begrotingsgesprekken nog een hervorming in die richting uit de bus zal komen. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat een grote hervorming zoals CD&V ze voorstelt, weinig waarschijnlijk is omdat de uiteindelijke hervorming deel zal uitmaken van een groter compromis.

Spijt van zijn manier van handelen eerder deze week heeft Peeters niet. 'Ik ben niet weggelopen', stelde hij. Toen presentator Dennis Van den Buijs antwoordde met 'Maar u bent wel niet teruggekeerd', repliceerde Peeters met: 'Dat is waar. '

Peeters benadrukte dat hij ook gewerkt heeft tijdens de uren dat hij niet op de Lambermont was.

Ondertussen ligt er alweer meer op de onderhandelingstafel dan afgelopen weekend. Gisteravond lanceerde Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten nog een voorstel om het vele spaargeld op de Belgische spaarboekjes te mobiliseren in de richting van de economie.

'Wij willen elk voorstel bekijken waarbij men geld dat op spaarboekjes staat op een effectieve manier in de economie kan krijgen. Investeringen in scholen, in andere belangrijke infrastructuur, in de economie, moeten aangemoedigd worden.'

(JH)

In De Ochtend op Radio 1 gaf Kris Peeters meer tekst en uitleg bij de lopende begrotingsgesprekken. Ondertussen wordt er weer gepraat na de crisette van gisteren, toen Peeters het topoverleg plots had verlaten. Er zou ondertussen een akkoord zijn over de begroting, maar nog niet over de geplande hervormingen. Daarover wordt de komende uren en dagen verder onderhandeld. 'Er moeten nog een aantal knopen worden doorgehakt", zei Kris Peeters, die liet verstaan dat de meerwaardebelastinge op aandelen nog steeds op tafel ligt. 'Het is voor iedereen duidelijk dat een rechtvaardige fiscaliteit voor ons belangrijk is, en ik hoop dat ook de andere partijen binnen de regering daar samen met ons een oplossing voor kunnen vinden.'Peeters mindert zijn toon niet. 'We zullen zien waar we uitkomen, maar we gaan ervan uit dat de andere partijen zich hier achter zullen stellen.'De christendemocraten voeren nu de forcing op het dossier omdat het heel onwaarschijnlijk is dat er tijdens volgende begrotingsgesprekken nog een hervorming in die richting uit de bus zal komen. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat een grote hervorming zoals CD&V ze voorstelt, weinig waarschijnlijk is omdat de uiteindelijke hervorming deel zal uitmaken van een groter compromis. Spijt van zijn manier van handelen eerder deze week heeft Peeters niet. 'Ik ben niet weggelopen', stelde hij. Toen presentator Dennis Van den Buijs antwoordde met 'Maar u bent wel niet teruggekeerd', repliceerde Peeters met: 'Dat is waar. 'Peeters benadrukte dat hij ook gewerkt heeft tijdens de uren dat hij niet op de Lambermont was. Ondertussen ligt er alweer meer op de onderhandelingstafel dan afgelopen weekend. Gisteravond lanceerde Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten nog een voorstel om het vele spaargeld op de Belgische spaarboekjes te mobiliseren in de richting van de economie. 'Wij willen elk voorstel bekijken waarbij men geld dat op spaarboekjes staat op een effectieve manier in de economie kan krijgen. Investeringen in scholen, in andere belangrijke infrastructuur, in de economie, moeten aangemoedigd worden.'(JH)