Het Vlaams jobplan bevat een aantal voorstellen om de federale belastingen op een aantal Vlaamse premies af te schaffen: de premie voor werklozen en leefloners die een opleiding volgen of de Vlaamse transitiepremie voor startende zelfstandigen. Andere maatregelen zijn: wie ontslagen wordt, moet zich sneller bij de VDAB inschrijven; duaal leren moet fiscaal aantrekkelijker worden; en wie een opleiding volgt tot verpleegkundige (of een ander knelpuntberoep), moet daarvoor tot vier jaar tijdskrediet kunnen krijgen. Ook dat veronderstelt een aanpassing van de federale regels. Kris Peeters ziet deze maatregelen zitten - "Ik ben het 99,9% eens", klinkt het in De Ochtend. Zijn Vlaams collega Philippe Muyters (N-VA) reageert positief op de uitgestoken hand van Peeters, maar is niet helemaal verrast omdat zijn jobplan in overleg met CD&V en Open Vld is opgemaakt. Kris Peeters is echter niet te spreken over de voorstellen die zijn federale collega's op tafel hebben gelegd, zoals het verstrengen van het brugpensioen of het in de tijd beperken van de werkloosheidsuitkeringen. Dat laatste vindt hij "geen goede discussie in tijden van krapte op de arbeidsmarkt". De uitkering in de tijd beperken houdt immers in dat de werklozen na het verlies van hun uitkering bij het OCMW moeten aankloppen voor een leefloon en "dan kunnen we hen niet meer activeren". Door te snoeien in uitkeringen ga je werklozen niet tot bij de vacatures leiden, meent Peeters. "De sleutel ligt in het activeren, begeleiden en opleiden van die mensen. En die bevoegdheden zitten bij Vlaanderen, " zegt hij in De Morgen. (Belga)

Het Vlaams jobplan bevat een aantal voorstellen om de federale belastingen op een aantal Vlaamse premies af te schaffen: de premie voor werklozen en leefloners die een opleiding volgen of de Vlaamse transitiepremie voor startende zelfstandigen. Andere maatregelen zijn: wie ontslagen wordt, moet zich sneller bij de VDAB inschrijven; duaal leren moet fiscaal aantrekkelijker worden; en wie een opleiding volgt tot verpleegkundige (of een ander knelpuntberoep), moet daarvoor tot vier jaar tijdskrediet kunnen krijgen. Ook dat veronderstelt een aanpassing van de federale regels. Kris Peeters ziet deze maatregelen zitten - "Ik ben het 99,9% eens", klinkt het in De Ochtend. Zijn Vlaams collega Philippe Muyters (N-VA) reageert positief op de uitgestoken hand van Peeters, maar is niet helemaal verrast omdat zijn jobplan in overleg met CD&V en Open Vld is opgemaakt. Kris Peeters is echter niet te spreken over de voorstellen die zijn federale collega's op tafel hebben gelegd, zoals het verstrengen van het brugpensioen of het in de tijd beperken van de werkloosheidsuitkeringen. Dat laatste vindt hij "geen goede discussie in tijden van krapte op de arbeidsmarkt". De uitkering in de tijd beperken houdt immers in dat de werklozen na het verlies van hun uitkering bij het OCMW moeten aankloppen voor een leefloon en "dan kunnen we hen niet meer activeren". Door te snoeien in uitkeringen ga je werklozen niet tot bij de vacatures leiden, meent Peeters. "De sleutel ligt in het activeren, begeleiden en opleiden van die mensen. En die bevoegdheden zitten bij Vlaanderen, " zegt hij in De Morgen. (Belga)