De Lijn moet werk maken van een minimale dienstverlening in het geval van staking, besloot de nieuwe Vlaamse regering bij haar start. "Bij gebrek aan resultaten binnen de termijn van zes maanden, zal de regering het initiatief nemen om voormelde doelstelling alsnog te realiseren", stond in het regeerakkoord. Peeters heeft op 8 januari de officiële brief gestuurd om die periode te laten starten. De Lijn liet toen weten dat de onderhandelingen nog niet zouden worden opgestart om de vrede in aanloop naar de sociale verkiezingen niet te verstoren. Die hadden in het voorjaar moeten plaatsvinden, maar werden tot november uitgesteld omwille van de coronacrisis. De vervoersmaatschappij had dus tot dan de tijd. Dat leverde geen resultaat op, laat Peeters nu weten. De Vlaamse regering heeft daarom zelf een voorontwerp van decreet uitgewerkt. Dat beoogt een aangepast vervoersaanbod tijdens stakingen, rekening houdend met de beschikbare personeelsleden. Die moeten 72 uur voor de start van een stakingsdag laten weten of ze al dan niet deelnemen. De Lijn werkt dan zelf een aanbod uit dat ten laatste 24 uur voor aanvang van de staking wordt gecommuniceerd. Stakende werknemers die zich niet aan de regels houden, kunnen een sanctie krijgen. Het systeem is analoog aan datgene dat bij de NMBS sinds 2018 van toepassing is. "Die regeling slaagt erin om de rechten van de reizigers te verzoenen met het stakingsrecht en het recht op werk", vindt Peeters. De regeling gaat volgens haar wel minder ver dan het opleggen van een echte minimale dienstverlening. Personeelsleden worden immers niet opgevorderd. (Belga)

De Lijn moet werk maken van een minimale dienstverlening in het geval van staking, besloot de nieuwe Vlaamse regering bij haar start. "Bij gebrek aan resultaten binnen de termijn van zes maanden, zal de regering het initiatief nemen om voormelde doelstelling alsnog te realiseren", stond in het regeerakkoord. Peeters heeft op 8 januari de officiële brief gestuurd om die periode te laten starten. De Lijn liet toen weten dat de onderhandelingen nog niet zouden worden opgestart om de vrede in aanloop naar de sociale verkiezingen niet te verstoren. Die hadden in het voorjaar moeten plaatsvinden, maar werden tot november uitgesteld omwille van de coronacrisis. De vervoersmaatschappij had dus tot dan de tijd. Dat leverde geen resultaat op, laat Peeters nu weten. De Vlaamse regering heeft daarom zelf een voorontwerp van decreet uitgewerkt. Dat beoogt een aangepast vervoersaanbod tijdens stakingen, rekening houdend met de beschikbare personeelsleden. Die moeten 72 uur voor de start van een stakingsdag laten weten of ze al dan niet deelnemen. De Lijn werkt dan zelf een aanbod uit dat ten laatste 24 uur voor aanvang van de staking wordt gecommuniceerd. Stakende werknemers die zich niet aan de regels houden, kunnen een sanctie krijgen. Het systeem is analoog aan datgene dat bij de NMBS sinds 2018 van toepassing is. "Die regeling slaagt erin om de rechten van de reizigers te verzoenen met het stakingsrecht en het recht op werk", vindt Peeters. De regeling gaat volgens haar wel minder ver dan het opleggen van een echte minimale dienstverlening. Personeelsleden worden immers niet opgevorderd. (Belga)