Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) steunt het Vlaams jobplan, een combinatie van twaalf voorstellen om de arbeidsmarkt een boost te geven, dat Vlaanderen heeft ingediend in het kader van de arbeidsmarktdeal die premier Charles Michel met de deelstaten wil sluiten. Dat meldt De Morgen.

Het Vlaams jobplan bevat een aantal voorstellen om de federale belastingen op een aantal Vlaamse premies af te schaffen: de premie voor werklozen en leefloners die een opleiding volgen of de Vlaamse transitiepremie voor startende zelfstandigen. Andere maatregelen zijn: wie ontslagen wordt, moet zich sneller bij de VDAB inschrijven; duaal leren moet fiscaal aantrekkelijker worden; en wie een opleiding volgt tot verpleegkundige of een ander knelpuntberoep, moet daarvoor tot vier jaar tijdskrediet kunnen krijgen. Ook dat veronderstelt een aanpassing van de federale regels. Kris Peeters ziet deze maatregelen zitten - 'Ik ben het 99,9% eens', klinkt het in De Ochtend. Zijn Vlaamse collega Philippe Muyters (N-VA) reageert positief op de uitgestoken hand van Peeters, maar is niet helemaal verrast omdat zijn jobplan in overleg met CD&V en Open VLD is opgemaakt.

Kris Peeters is echter niet te spreken over de voorstellen die zijn federale collega's op tafel hebben gelegd, zoals het verstrengen van het brugpensioen of het in de tijd beperken van de werkloosheidsuitkeringen. Dat laatste vindt 'geen goede discussie in tijden van krapte op de arbeidsmarkt'. De uitkering in de tijd beperken houdt immers in dat de werklozen na het verlies van hun uitkering bij het OCMW moeten aankloppen voor een leefloon en 'dan kunnen we hen niet meer activeren'. Door te snoeien in uitkeringen ga je werklozen niet tot bij de vacatures leiden, meent Peeters. 'De sleutel ligt in het activeren, begeleiden en opleiden van die mensen. En die bevoegdheden zitten bij Vlaanderen', zegt hij in De Morgen.

'Wezenlijk voor onze welvaart'

Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) zegt blij te zijn dat Peeters wil ingaan op de twaalf voorstellen van de Vlaamse regering inzake de arbeidsdeal. 'Dit zijn stuk voor stuk zeer pragmatische voorstellen waarvan de meeste eigenlijk al vervat zaten in het federaal regeerakkoord maar nog wachtten op uitvoering.'

Over de taboes van minister Peeters is Ronse dan weer allesbehalve positief: 'Ik vind het surrealistisch dat de minister van Werk met de huidige hoogconjunctuur nu al de deur op slot doet. Hij zegt niet te willen spreken over het verplichten van iedereen die een uitkering geniet om actief te zoeken naar werk of het versneld optrekken van de instapleeftijd voor SWT. We moeten elk talent de kans geven zich te ontplooien.'

Voor Axel Ronse mag er gerust nog tijd genomen worden om de arbeidsdeal verder uit te werken. 'Dit is zo wezenlijk voor onze welvaart en de invulling van de vele jobs.'

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) steunt het Vlaams jobplan, een combinatie van twaalf voorstellen om de arbeidsmarkt een boost te geven, dat Vlaanderen heeft ingediend in het kader van de arbeidsmarktdeal die premier Charles Michel met de deelstaten wil sluiten. Dat meldt De Morgen. Het Vlaams jobplan bevat een aantal voorstellen om de federale belastingen op een aantal Vlaamse premies af te schaffen: de premie voor werklozen en leefloners die een opleiding volgen of de Vlaamse transitiepremie voor startende zelfstandigen. Andere maatregelen zijn: wie ontslagen wordt, moet zich sneller bij de VDAB inschrijven; duaal leren moet fiscaal aantrekkelijker worden; en wie een opleiding volgt tot verpleegkundige of een ander knelpuntberoep, moet daarvoor tot vier jaar tijdskrediet kunnen krijgen. Ook dat veronderstelt een aanpassing van de federale regels. Kris Peeters ziet deze maatregelen zitten - 'Ik ben het 99,9% eens', klinkt het in De Ochtend. Zijn Vlaamse collega Philippe Muyters (N-VA) reageert positief op de uitgestoken hand van Peeters, maar is niet helemaal verrast omdat zijn jobplan in overleg met CD&V en Open VLD is opgemaakt.Kris Peeters is echter niet te spreken over de voorstellen die zijn federale collega's op tafel hebben gelegd, zoals het verstrengen van het brugpensioen of het in de tijd beperken van de werkloosheidsuitkeringen. Dat laatste vindt 'geen goede discussie in tijden van krapte op de arbeidsmarkt'. De uitkering in de tijd beperken houdt immers in dat de werklozen na het verlies van hun uitkering bij het OCMW moeten aankloppen voor een leefloon en 'dan kunnen we hen niet meer activeren'. Door te snoeien in uitkeringen ga je werklozen niet tot bij de vacatures leiden, meent Peeters. 'De sleutel ligt in het activeren, begeleiden en opleiden van die mensen. En die bevoegdheden zitten bij Vlaanderen', zegt hij in De Morgen.Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) zegt blij te zijn dat Peeters wil ingaan op de twaalf voorstellen van de Vlaamse regering inzake de arbeidsdeal. 'Dit zijn stuk voor stuk zeer pragmatische voorstellen waarvan de meeste eigenlijk al vervat zaten in het federaal regeerakkoord maar nog wachtten op uitvoering.'Over de taboes van minister Peeters is Ronse dan weer allesbehalve positief: 'Ik vind het surrealistisch dat de minister van Werk met de huidige hoogconjunctuur nu al de deur op slot doet. Hij zegt niet te willen spreken over het verplichten van iedereen die een uitkering geniet om actief te zoeken naar werk of het versneld optrekken van de instapleeftijd voor SWT. We moeten elk talent de kans geven zich te ontplooien.'Voor Axel Ronse mag er gerust nog tijd genomen worden om de arbeidsdeal verder uit te werken. 'Dit is zo wezenlijk voor onze welvaart en de invulling van de vele jobs.'