Peeters, De Backer en hun collega Willy Borsus, federaal minister van Landbouw, Zelfstandigen en KMO's, ondertekenden op 17 februari samen met de landbouworganisaties en de vakbonden het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Groene Sectoren. Daarin stelden ze vast dat er in de land- en tuinbouw veel verschillende regimes bestaan. "Er is ruimte voor vereenvoudiging en harmonisering", zegt Peeters. Zo mag een seizoensarbeider in de landbouw vandaag 30 dagen per jaar ingezet worden, in de tuinbouw 65 dagen en in de witloof- en champignonteelt 100 dagen, een systeem dat vaak niet overeenstemt met de praktijk. Het federale plan voorziet sociaal overleg, en dat zet Peeters nu in gang. "Er werd beslist een werkgroep op te richten bestaande uit de sociale partners en de bevoegde administraties en kabinetten. Voorstellen van deze werkgroep zullen desgevallend aan de regering worden voorgelegd", zegt Peeters vrijdag. Eerder kondigde staatssecretaris De Backer aan dat hij het aantal dagen dat een seizoensarbeider kan werken, wil optrekken naar 100 dagen. Dat zou voor iedereen in de tuinbouwsector gelden, dus ook voor bijvoorbeeld tuinaanleggers. Op het kabinet-Peeters wordt vrijdag benadrukt dat het sociaal overleg wel degelijk voorzien was toen het plan werd ondertekend, maar het voorstel van De Backer niet. Als de werkgroep met de sociale partners voorstellen uitwerkt, zullen die "desgevallend" aan de regering worden voorgelegd, zegt Peeters. (Belga)

Peeters, De Backer en hun collega Willy Borsus, federaal minister van Landbouw, Zelfstandigen en KMO's, ondertekenden op 17 februari samen met de landbouworganisaties en de vakbonden het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Groene Sectoren. Daarin stelden ze vast dat er in de land- en tuinbouw veel verschillende regimes bestaan. "Er is ruimte voor vereenvoudiging en harmonisering", zegt Peeters. Zo mag een seizoensarbeider in de landbouw vandaag 30 dagen per jaar ingezet worden, in de tuinbouw 65 dagen en in de witloof- en champignonteelt 100 dagen, een systeem dat vaak niet overeenstemt met de praktijk. Het federale plan voorziet sociaal overleg, en dat zet Peeters nu in gang. "Er werd beslist een werkgroep op te richten bestaande uit de sociale partners en de bevoegde administraties en kabinetten. Voorstellen van deze werkgroep zullen desgevallend aan de regering worden voorgelegd", zegt Peeters vrijdag. Eerder kondigde staatssecretaris De Backer aan dat hij het aantal dagen dat een seizoensarbeider kan werken, wil optrekken naar 100 dagen. Dat zou voor iedereen in de tuinbouwsector gelden, dus ook voor bijvoorbeeld tuinaanleggers. Op het kabinet-Peeters wordt vrijdag benadrukt dat het sociaal overleg wel degelijk voorzien was toen het plan werd ondertekend, maar het voorstel van De Backer niet. Als de werkgroep met de sociale partners voorstellen uitwerkt, zullen die "desgevallend" aan de regering worden voorgelegd, zegt Peeters. (Belga)