Op basis van debatten, aanwezigheid op evenementen, bevragingen op straat en het ingaan op uitnodigingen tot gesprekken met gemeenschappen, organisaties of individuen wil CD&V uiteindelijk zijn Antwerps verkiezingsprogramma samenstellen.

Peeters wil naar eigen zeggen in Antwerpen "de verbindende dynamiek opstarten die zo typisch is voor CD&V" in plaats van nu al inhoudelijk zijn mening te verkondigen over Antwerpse politieke dossiers. Over zijn ambitie bij de gemeenteraadsverkiezingen is hij wel al duidelijk. "Als we door in het midden van het bed te liggen het burgemeesterschap in de schoot geworpen krijgen, zullen we daarvoor gaan", stelt hij.

"Ik besef ook dat zoiets niet te combineren zou vallen met vicepremier, premier of een aantal andere mooie functies. Verder ga ik nog niet speculeren over hoeveel procent we kunnen halen in Antwerpen of met wie we kunnen samenwerken. Alle lijnen liggen open, behalve met PVDA en Vlaams Belang."

Thuis in 't Stad gaat de komende maanden alvast vijf "stadsateliers" organiseren waar er telkens over één centraal thema zal gedebatteerd worden en waar zowel partijleden als andersgezinden welkom zijn. Verder wil de beweging jongeren - "stadsmussen" - de straat op sturen om de Antwerpenaar te bevragen en op evenementen in alle districten aanwezig zijn om na te gaan wat daar onder de bevolking leeft. "Intussen willen we uitdrukkelijk blijven besturen, zowel in Antwerpen als federaal en Vlaams", zegt Peeters.

Op basis van debatten, aanwezigheid op evenementen, bevragingen op straat en het ingaan op uitnodigingen tot gesprekken met gemeenschappen, organisaties of individuen wil CD&V uiteindelijk zijn Antwerps verkiezingsprogramma samenstellen.Peeters wil naar eigen zeggen in Antwerpen "de verbindende dynamiek opstarten die zo typisch is voor CD&V" in plaats van nu al inhoudelijk zijn mening te verkondigen over Antwerpse politieke dossiers. Over zijn ambitie bij de gemeenteraadsverkiezingen is hij wel al duidelijk. "Als we door in het midden van het bed te liggen het burgemeesterschap in de schoot geworpen krijgen, zullen we daarvoor gaan", stelt hij. "Ik besef ook dat zoiets niet te combineren zou vallen met vicepremier, premier of een aantal andere mooie functies. Verder ga ik nog niet speculeren over hoeveel procent we kunnen halen in Antwerpen of met wie we kunnen samenwerken. Alle lijnen liggen open, behalve met PVDA en Vlaams Belang." Thuis in 't Stad gaat de komende maanden alvast vijf "stadsateliers" organiseren waar er telkens over één centraal thema zal gedebatteerd worden en waar zowel partijleden als andersgezinden welkom zijn. Verder wil de beweging jongeren - "stadsmussen" - de straat op sturen om de Antwerpenaar te bevragen en op evenementen in alle districten aanwezig zijn om na te gaan wat daar onder de bevolking leeft. "Intussen willen we uitdrukkelijk blijven besturen, zowel in Antwerpen als federaal en Vlaams", zegt Peeters.