"Als die verkiezingsretoriek aanhoudt, zie ik het zwart in voor het afronden van belangrijke dossiers zoals de begroting 2014 en het concurrentiepact", zegt Peeters in zijn politieke rentreegesprek met Belga. Vooral de begroting dreigt volgens Peeters een "bijzonder moeilijke oefening te worden". Om een begroting in evenwicht te bereiken, moet zowat 600 miljoen euro gevonden worden.

Het stoort Peeters dat partijen en politici al volop uitspraken doen over de verkiezingen van 2014. Hij doet een oproep om te stoppen met die verkiezingsretoriek. Nu al spreken over coalities en voorwaarden en speculeren over toekomstige premiers of ministers-presidenten noemt Peeters "onverstandig".

Slecht weekend voor Siegfried Bracke

Ook over de recente heisa rond de koers van N-VA wil Peeters niet veel kwijt. "Het is aan de N-VA om daar duidelijkheid over te geven. Ik ga daar geen uitspraken over doen, al kan ik me wel voorstellen dat Siegfried Bracke vorige week niet echt een leuk weekend heeft gehad".

Voor Peeters is één ding duidelijk, als iedereen nu al overschakelt op verkiezingsmodus, zal dat problemen geven voor belangrijke dossiers als de begroting 2014, het concurrentiepact, het Oosterweelproject en het Limburgse SALK-actieplan. "Zulke dossiers kan je niet op een ordentelijke manier afronden als je volop in verkiezingsmodus zit".

Het afhandelen van die grote dossiers moet volgens Peeters de komende maanden centraal staan. De opmaak van de begroting 2014 belooft volgens Peeters een moeilijke klus te worden. "We wachten nog op de laatste cijfers, maar we gaan ervan uit dat we 600 miljoen euro (een cijfer dat eerder ook al genoemd werd door de SERV, red.) zullen moeten besparen voor een begroting in evenwicht". Hoe de regering het gat van 600 miljoen precies wil dichtfietsen, door besparingen en/of nieuwe belastingen, kan Peeters nog niet vertellen.

Oosterweelknoop

In het dossier van het concurrentiepact wil Peeters snel vooruitgang boeken. De Vlaamse regering onderzoekt welke maatregelen ze zelf kan nemen, maar om echt resultaat te boeken, is volgens Peeters samenwerking tussen de federale regering en de regio's nodig. "We kunnen onze concurrentiepositie niet structureel verbeteren en in Limburg niet 10.000 mensen aan een job helpen als we de krachten niet bundelen rond elementen als de loonkost en energiekost", aldus Peeters.

Wat het Oosterweel-dossier betreft, erkent Peeters dat het Antwerpse mobiliteitsproject de molensteen rond zijn regering is geworden. Toch wil hij in het heikele dossier nog "stappen vooruit zetten". "Welke stappen en wanneer we die zetten, hebben we helaas niet zelf in de hand", legt hij uit.

Peeters verwijst naar het feit dat de Vlaamse regering wacht op een beslissing van Europa rond de aanbestedingsprocedure en Noriant. Peeters heeft daarvoor eind september of mogelijk begin oktober een gesprek met Europees Commissaris Michel Barnier. Daarnaast is het volgens hem ook wachten op het resultaat van het milieueffectenrapport, waarbij ook de alternatieven voor het Oosterweeltracé worden onderzocht. Verwacht wordt dat de beslissing van de MER-cel in het najaar valt. "Ik ben ervan overtuigd dat er deze legislatuur nog stappen kunnen zetten, maar over die MER-procedure en de conclusies van Europa heb ik geen controle", zegt Peeters.

Di Rupo of De Wever 'niet de vraag'

Als er binnenkort dan toch over de verkiezingen moet gesproken worden, moet het volgens Kris Peeters ook niet gaan over wie de coalitie gaat vormen of wie de volgende premier of Vlaams minister-president wordt. "Daar is de kiezer niet mee bezig. Kiezers verwachten een visie en antwoorden op pertinente vragen als 'wat zal er met mijn pensioen gebeuren?', 'hoe zit het met mijn woning?', 'hoe zit het met mijn werk?' of 'wat met de belastingen?'. Ik hoop dat de discussie daarover de inzet wordt van de verkiezingen en niet de vraag of er een Di Rupo II komt of een regering-De Wever of iemand anders."

Peeters hoopt ook dat het Groenboek staatshervorming dat de regering voor de Septemberverklaring wil afronden, kan helpen om het inhoudelijke debat kan stofferen. Met de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen er een pak bevoegdheden bij. De Vlaamse begroting stijgt van 27 naar 37 miljard euro. Om zich voor te bereiden op die bevoegdheidsoverdracht legt de Vlaamse regering de laatste hand aan een Groenboek. "Bedoeling is dat we daarover nadien een debat hebben in het parlement en met het ruime middenveld. En persoonlijk denk ik dat de partijen het materiaal van het Groenboek kunnen gebruiken voor hun verkiezingsprogramma. Partijen zullen duidelijke keuzes kunnen maken over de toekomst van bijvoorbeeld de woonbonus en de kinderbijslag en kiezers zullen op basis daarvan hun keuze kunnen maken."

Volgende regering plukt de vruchten

Over het veelbesproken dossier van de federale topbenoemingen wil Peeters weinig commentaar kwijt. "Het enige wat ik kan zeggen is dat het positief is dat het dossier beslecht is. Het heeft lang genoeg geduurd". Hij voegt er nog aan toe dat dergelijke topbenoemingen op Vlaams niveau "anders" verlopen. "Ik spreek met niet uit over beter of slechter want wij moeten binnenkort ook enkele belangrijke benoemingen doen (o.a. nieuwe topman/vrouw bij Bloso, de Vlaamse Milieumaatschappij en een aantal departementen). We zullen zien wat dan de reacties zullen zijn."

Peeters maakt zich sterk dat de volgende Vlaamse regering de vruchten zal kunnen plukken van het werk van zijn regering. "We zijn in 2009 gestart vanuit de stelling dat we nog twee jaar zouden moeten saneren en dat daarna de hemel zou opklaren. Maar de eerste opklaringen dienen zich nu pas in de verte aan. De volgende regering zal kunnen starten met een hemel die opklaart. Door de economische groei zullen er opnieuw zaken mogelijk zijn. De volgende Vlaamse regering gaat echt kunnen teren op waar we met bloed, zweet en tranen aan gewerkt hebben. Vandaar dat ik zo uitkijk om nog eens een termijn van vijf jaar bij te doen."(Belga/TV)

"Als die verkiezingsretoriek aanhoudt, zie ik het zwart in voor het afronden van belangrijke dossiers zoals de begroting 2014 en het concurrentiepact", zegt Peeters in zijn politieke rentreegesprek met Belga. Vooral de begroting dreigt volgens Peeters een "bijzonder moeilijke oefening te worden". Om een begroting in evenwicht te bereiken, moet zowat 600 miljoen euro gevonden worden.Het stoort Peeters dat partijen en politici al volop uitspraken doen over de verkiezingen van 2014. Hij doet een oproep om te stoppen met die verkiezingsretoriek. Nu al spreken over coalities en voorwaarden en speculeren over toekomstige premiers of ministers-presidenten noemt Peeters "onverstandig". Ook over de recente heisa rond de koers van N-VA wil Peeters niet veel kwijt. "Het is aan de N-VA om daar duidelijkheid over te geven. Ik ga daar geen uitspraken over doen, al kan ik me wel voorstellen dat Siegfried Bracke vorige week niet echt een leuk weekend heeft gehad".Voor Peeters is één ding duidelijk, als iedereen nu al overschakelt op verkiezingsmodus, zal dat problemen geven voor belangrijke dossiers als de begroting 2014, het concurrentiepact, het Oosterweelproject en het Limburgse SALK-actieplan. "Zulke dossiers kan je niet op een ordentelijke manier afronden als je volop in verkiezingsmodus zit".Het afhandelen van die grote dossiers moet volgens Peeters de komende maanden centraal staan. De opmaak van de begroting 2014 belooft volgens Peeters een moeilijke klus te worden. "We wachten nog op de laatste cijfers, maar we gaan ervan uit dat we 600 miljoen euro (een cijfer dat eerder ook al genoemd werd door de SERV, red.) zullen moeten besparen voor een begroting in evenwicht". Hoe de regering het gat van 600 miljoen precies wil dichtfietsen, door besparingen en/of nieuwe belastingen, kan Peeters nog niet vertellen.In het dossier van het concurrentiepact wil Peeters snel vooruitgang boeken. De Vlaamse regering onderzoekt welke maatregelen ze zelf kan nemen, maar om echt resultaat te boeken, is volgens Peeters samenwerking tussen de federale regering en de regio's nodig. "We kunnen onze concurrentiepositie niet structureel verbeteren en in Limburg niet 10.000 mensen aan een job helpen als we de krachten niet bundelen rond elementen als de loonkost en energiekost", aldus Peeters.Wat het Oosterweel-dossier betreft, erkent Peeters dat het Antwerpse mobiliteitsproject de molensteen rond zijn regering is geworden. Toch wil hij in het heikele dossier nog "stappen vooruit zetten". "Welke stappen en wanneer we die zetten, hebben we helaas niet zelf in de hand", legt hij uit.Peeters verwijst naar het feit dat de Vlaamse regering wacht op een beslissing van Europa rond de aanbestedingsprocedure en Noriant. Peeters heeft daarvoor eind september of mogelijk begin oktober een gesprek met Europees Commissaris Michel Barnier. Daarnaast is het volgens hem ook wachten op het resultaat van het milieueffectenrapport, waarbij ook de alternatieven voor het Oosterweeltracé worden onderzocht. Verwacht wordt dat de beslissing van de MER-cel in het najaar valt. "Ik ben ervan overtuigd dat er deze legislatuur nog stappen kunnen zetten, maar over die MER-procedure en de conclusies van Europa heb ik geen controle", zegt Peeters.Als er binnenkort dan toch over de verkiezingen moet gesproken worden, moet het volgens Kris Peeters ook niet gaan over wie de coalitie gaat vormen of wie de volgende premier of Vlaams minister-president wordt. "Daar is de kiezer niet mee bezig. Kiezers verwachten een visie en antwoorden op pertinente vragen als 'wat zal er met mijn pensioen gebeuren?', 'hoe zit het met mijn woning?', 'hoe zit het met mijn werk?' of 'wat met de belastingen?'. Ik hoop dat de discussie daarover de inzet wordt van de verkiezingen en niet de vraag of er een Di Rupo II komt of een regering-De Wever of iemand anders."Peeters hoopt ook dat het Groenboek staatshervorming dat de regering voor de Septemberverklaring wil afronden, kan helpen om het inhoudelijke debat kan stofferen. Met de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen er een pak bevoegdheden bij. De Vlaamse begroting stijgt van 27 naar 37 miljard euro. Om zich voor te bereiden op die bevoegdheidsoverdracht legt de Vlaamse regering de laatste hand aan een Groenboek. "Bedoeling is dat we daarover nadien een debat hebben in het parlement en met het ruime middenveld. En persoonlijk denk ik dat de partijen het materiaal van het Groenboek kunnen gebruiken voor hun verkiezingsprogramma. Partijen zullen duidelijke keuzes kunnen maken over de toekomst van bijvoorbeeld de woonbonus en de kinderbijslag en kiezers zullen op basis daarvan hun keuze kunnen maken."Over het veelbesproken dossier van de federale topbenoemingen wil Peeters weinig commentaar kwijt. "Het enige wat ik kan zeggen is dat het positief is dat het dossier beslecht is. Het heeft lang genoeg geduurd". Hij voegt er nog aan toe dat dergelijke topbenoemingen op Vlaams niveau "anders" verlopen. "Ik spreek met niet uit over beter of slechter want wij moeten binnenkort ook enkele belangrijke benoemingen doen (o.a. nieuwe topman/vrouw bij Bloso, de Vlaamse Milieumaatschappij en een aantal departementen). We zullen zien wat dan de reacties zullen zijn."Peeters maakt zich sterk dat de volgende Vlaamse regering de vruchten zal kunnen plukken van het werk van zijn regering. "We zijn in 2009 gestart vanuit de stelling dat we nog twee jaar zouden moeten saneren en dat daarna de hemel zou opklaren. Maar de eerste opklaringen dienen zich nu pas in de verte aan. De volgende regering zal kunnen starten met een hemel die opklaart. Door de economische groei zullen er opnieuw zaken mogelijk zijn. De volgende Vlaamse regering gaat echt kunnen teren op waar we met bloed, zweet en tranen aan gewerkt hebben. Vandaar dat ik zo uitkijk om nog eens een termijn van vijf jaar bij te doen."(Belga/TV)