De regering Peeters II sprak in 2009 af om het personeelsbestand van de kabinetten af te slanken tot maximum 288 voltijdse medewerkers. Onder vorige regeringen schommelde het aantal kabinetsmedewerkers tussen 400 en 500. Uit cijfers van het Rekenhof is al gebleken dat de Vlaamse regering haar belofte voor afgeslankte kabinetten nakomt. Zo telde het Rekenhof in maart 2011 in totaal 274 voltijdse medewerkers. Maar als het van Vlaams minister-president Kris Peeters afhangt, is een verdere afbouw niet nodig en niet wenselijk. "Een verdere afbouw zou ik niet aanraden. Het is mogelijk niet aan mij om daarover te beslissen, maar ik zou de volgende regering zeggen dat ze dat best niet doet", aldus Peeters. Volgens Peeters zit het personeelsbestand op de Vlaamse kabinetten nu op een "duurzaam niveau". "We hebben inspanningen gedaan. Het heeft een inloopperiode gevergd, bijvoorbeeld op het vlak van de samenwerking met de administraties. Nu nog is het soms op de tippen lopen bijvoorbeeld om alle verplichtingen van het parlement na te komen. Daarom zou ik de volgende regering voorstellen om het personeelsbestand niet verder af te bouwen", aldus Peeters. (KAV)

De regering Peeters II sprak in 2009 af om het personeelsbestand van de kabinetten af te slanken tot maximum 288 voltijdse medewerkers. Onder vorige regeringen schommelde het aantal kabinetsmedewerkers tussen 400 en 500. Uit cijfers van het Rekenhof is al gebleken dat de Vlaamse regering haar belofte voor afgeslankte kabinetten nakomt. Zo telde het Rekenhof in maart 2011 in totaal 274 voltijdse medewerkers. Maar als het van Vlaams minister-president Kris Peeters afhangt, is een verdere afbouw niet nodig en niet wenselijk. "Een verdere afbouw zou ik niet aanraden. Het is mogelijk niet aan mij om daarover te beslissen, maar ik zou de volgende regering zeggen dat ze dat best niet doet", aldus Peeters. Volgens Peeters zit het personeelsbestand op de Vlaamse kabinetten nu op een "duurzaam niveau". "We hebben inspanningen gedaan. Het heeft een inloopperiode gevergd, bijvoorbeeld op het vlak van de samenwerking met de administraties. Nu nog is het soms op de tippen lopen bijvoorbeeld om alle verplichtingen van het parlement na te komen. Daarom zou ik de volgende regering voorstellen om het personeelsbestand niet verder af te bouwen", aldus Peeters. (KAV)