Niet alleen de nasleep van de EHEC-bacterie en het sluiten van de grenzen dat daarop volgde, heeft de groentensector in de problemen gebracht. Door het voorjaar met het goede weer kwamen grote hoeveelheden op de markt. Ook werd het groentenseizoen in Zuid-Europa heel laat opgestart. Beide factoren zorgden voor een overaanbod op de markt en zeer lage prijzen. "Een effect op de prijsvorming dat zich nooit heeft gestabiliseerd", aldus Peeters, die bevoegd is voor Landbouw. Tijdens het overleg engageerde de minister-president zich tot maatregelen. Op lange termijn wil hij de groentensector beter "crisisbestendig" maken "zodat we niet elk jaar rond de tafel moeten zitten". In september zullen hiervoor de nodige beleidsinitiatieven opgestart worden. Zo kan nagedacht worden over het 'kloksysteem' dat gehanteerd wordt voor de verkoop in de veilingen. Op korte termijn zal onder meer de steun aan landbouwers vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) vervroegd terugbetaald worden. Dat moet "liquiditeit creëren" voor de sector. Ook zal er met de banken gepraat worden om te zien wat mogelijk is inzake de overbruggingskredieten die eerder al werden ingevoerd na de EHEC-crisis. (OSN)

Niet alleen de nasleep van de EHEC-bacterie en het sluiten van de grenzen dat daarop volgde, heeft de groentensector in de problemen gebracht. Door het voorjaar met het goede weer kwamen grote hoeveelheden op de markt. Ook werd het groentenseizoen in Zuid-Europa heel laat opgestart. Beide factoren zorgden voor een overaanbod op de markt en zeer lage prijzen. "Een effect op de prijsvorming dat zich nooit heeft gestabiliseerd", aldus Peeters, die bevoegd is voor Landbouw. Tijdens het overleg engageerde de minister-president zich tot maatregelen. Op lange termijn wil hij de groentensector beter "crisisbestendig" maken "zodat we niet elk jaar rond de tafel moeten zitten". In september zullen hiervoor de nodige beleidsinitiatieven opgestart worden. Zo kan nagedacht worden over het 'kloksysteem' dat gehanteerd wordt voor de verkoop in de veilingen. Op korte termijn zal onder meer de steun aan landbouwers vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) vervroegd terugbetaald worden. Dat moet "liquiditeit creëren" voor de sector. Ook zal er met de banken gepraat worden om te zien wat mogelijk is inzake de overbruggingskredieten die eerder al werden ingevoerd na de EHEC-crisis. (OSN)