In het Vlaamse regeerakkoord (2009-2014) wordt al verwezen naar de mogelijke oprichting van een apart Vlaams Rekenhof. Maar in het federale Vlinderakkoord wordt enkel gesteld dat de gewesten en gemeenschappen bijkomende opdrachten aan het federale Rekenhof kunnen geven. Van een regionalisering van het Rekenhof is dus geen sprake. Volgens Peeters wordt in de huidige organisatie en werking van het Rekenhof al rekening gehouden met de federale staatsstructuur. Zo worden dossiers die betrekking hebben op Vlaamse bevoegdheden ook enkel behandeld door de Nederlandstalige Kamer van het Hof. Volgens Peeters levert het Rekenhof kwalitatief werk en is de relatie met het Vlaamse bestuursniveau goed. Toch zou het volgens hem niet slecht zijn als de deelstaatparlementen nauwer betrokken zouden worden bij het aanstellen van leden van het Hof. Op termijn kan er volgens Peeters sprake zijn van een volwaardig Vlaams Rekenhof. "Dit zou het voordeel bieden van een meer directe aansturing van het Hof door het Vlaams Parlement en zou toelaten de werkzaamheden van het Rekenhof dusdanig te organiseren dat zij maximaal rekening houden met de eigenheid van het Vlaamse bestuursniveau", aldus Peeters. Vraagsteller Vereeck is het eens met de stelling van Peeters. "In alle federale landen hebben de deelstaten hun eigen Rekenhoven die door de deelstaatparlementen worden aangestuurd". Volgens Vereeck geeft Peeters in zijn antwoord eigenlijk toe dat de zesde staatshervorming onvoldoende wat het Rekenhof betreft. "De vraag is dan of hij dit op tafel zal leggen in 2014. Of wil hij in 2014 en de volgende jaren enkel de zesde staatshervorming, zonder Vlaams Rekenhof, implementeren?". (DRM)

In het Vlaamse regeerakkoord (2009-2014) wordt al verwezen naar de mogelijke oprichting van een apart Vlaams Rekenhof. Maar in het federale Vlinderakkoord wordt enkel gesteld dat de gewesten en gemeenschappen bijkomende opdrachten aan het federale Rekenhof kunnen geven. Van een regionalisering van het Rekenhof is dus geen sprake. Volgens Peeters wordt in de huidige organisatie en werking van het Rekenhof al rekening gehouden met de federale staatsstructuur. Zo worden dossiers die betrekking hebben op Vlaamse bevoegdheden ook enkel behandeld door de Nederlandstalige Kamer van het Hof. Volgens Peeters levert het Rekenhof kwalitatief werk en is de relatie met het Vlaamse bestuursniveau goed. Toch zou het volgens hem niet slecht zijn als de deelstaatparlementen nauwer betrokken zouden worden bij het aanstellen van leden van het Hof. Op termijn kan er volgens Peeters sprake zijn van een volwaardig Vlaams Rekenhof. "Dit zou het voordeel bieden van een meer directe aansturing van het Hof door het Vlaams Parlement en zou toelaten de werkzaamheden van het Rekenhof dusdanig te organiseren dat zij maximaal rekening houden met de eigenheid van het Vlaamse bestuursniveau", aldus Peeters. Vraagsteller Vereeck is het eens met de stelling van Peeters. "In alle federale landen hebben de deelstaten hun eigen Rekenhoven die door de deelstaatparlementen worden aangestuurd". Volgens Vereeck geeft Peeters in zijn antwoord eigenlijk toe dat de zesde staatshervorming onvoldoende wat het Rekenhof betreft. "De vraag is dan of hij dit op tafel zal leggen in 2014. Of wil hij in 2014 en de volgende jaren enkel de zesde staatshervorming, zonder Vlaams Rekenhof, implementeren?". (DRM)