Het Plattelandsfonds staat ingeschreven in het regeerakkoord, maar zit nog steeds in de wachtkamer. Het moet straks de gemeenten financieel ondersteunen in het beheer en onderhoud van de open ruimte. Met hun actie eisen de plattelandsgemeenten dat er snel duidelijkheid komt over hoeveel middelen het fonds zal kunnen beschikken, wie er van zal kunnen genieten en onder welke voorwaarden. De algemeen directeur van VVSG, Mark Suykens, mikt op een initiële input van 15 à 20 miljoen euro in het Plattelandsfonds. "Dat geld moet dienen voor een 40-tal gemeenten in Vlaanderen dat het fiscaal gezien het moeilijkst heeft en waar weinig kapitaalkrachtige inwoners wonen. Die gemeentebesturen moeten wel instaan voor het onderhoud van kilometerslange grachten of landbouwwegen, natuurgebieden en toeristische infrastructuur", aldus Suykens. Tijdens het onderhoud op zijn kabinet kreeg Peeters ook een mand met onder meer een pakket zuivere lucht, een stuk grasberm, een fles gezuiverd plattelandswater en souvenirs van de Eerste Wereldoorlog van enkele burgemeesters uit de Westhoek. (OSN)

Het Plattelandsfonds staat ingeschreven in het regeerakkoord, maar zit nog steeds in de wachtkamer. Het moet straks de gemeenten financieel ondersteunen in het beheer en onderhoud van de open ruimte. Met hun actie eisen de plattelandsgemeenten dat er snel duidelijkheid komt over hoeveel middelen het fonds zal kunnen beschikken, wie er van zal kunnen genieten en onder welke voorwaarden. De algemeen directeur van VVSG, Mark Suykens, mikt op een initiële input van 15 à 20 miljoen euro in het Plattelandsfonds. "Dat geld moet dienen voor een 40-tal gemeenten in Vlaanderen dat het fiscaal gezien het moeilijkst heeft en waar weinig kapitaalkrachtige inwoners wonen. Die gemeentebesturen moeten wel instaan voor het onderhoud van kilometerslange grachten of landbouwwegen, natuurgebieden en toeristische infrastructuur", aldus Suykens. Tijdens het onderhoud op zijn kabinet kreeg Peeters ook een mand met onder meer een pakket zuivere lucht, een stuk grasberm, een fles gezuiverd plattelandswater en souvenirs van de Eerste Wereldoorlog van enkele burgemeesters uit de Westhoek. (OSN)