Eerder deze week zaten de verschillende fracties uit de Peerse Gemeente- en OCMW-raad samen rond het thema 'intergemeentelijke samenwerking/fusie'. Ook binnen het College van Burgemeester en Schepenen kwam het onderwerp meermaals aan bod. Uit die gesprekken bleek dat er in Peer een breed draagvlak is voor gesprekken over een fusie. "Daarom ook de vraag aan de twee buurgemeenten om samen aan tafel te gaan zitten om de mogelijkheden tot een fusie met drie te verkennen en desgevallend een studie en/of het proces hiertoe aan te vangen", zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). De burgemeester stelt voor om maandag samen te zitten met de twee buurgemeenten. Een reactie van Bocholt of Hechtel-Eksel is er nog niet. De stad Peer neemt ook meteen de inwoners mee in het denkproces. Op maandag 13 maart is er een info- en participatieavond voor de Perenaars. (Belga)

Eerder deze week zaten de verschillende fracties uit de Peerse Gemeente- en OCMW-raad samen rond het thema 'intergemeentelijke samenwerking/fusie'. Ook binnen het College van Burgemeester en Schepenen kwam het onderwerp meermaals aan bod. Uit die gesprekken bleek dat er in Peer een breed draagvlak is voor gesprekken over een fusie. "Daarom ook de vraag aan de twee buurgemeenten om samen aan tafel te gaan zitten om de mogelijkheden tot een fusie met drie te verkennen en desgevallend een studie en/of het proces hiertoe aan te vangen", zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). De burgemeester stelt voor om maandag samen te zitten met de twee buurgemeenten. Een reactie van Bocholt of Hechtel-Eksel is er nog niet. De stad Peer neemt ook meteen de inwoners mee in het denkproces. Op maandag 13 maart is er een info- en participatieavond voor de Perenaars. (Belga)